Biuro karier studenckich

Biuro Karier Studenckich funkcjonuje w uczelni od 1998 roku. Zajmuje się współpracą z otoczeniem oraz realizacją dla studentów praktyk i staży. Powstało jako wspólna inicjatywa władz Uczelni oraz Samorządu Studenckiego.

Za cel nadrzędny Biuro Karier Studenckich Społecznej Akademii Nauk stawia sobie zawodową promocję studentów i absolwentów uczelni. Działalność BKS zorientowana jest na pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim.

W 2005 roku do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia została dopisana agencja powołana w Społecznej Akademii Nauk (wcześniej Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania). Agencja Zatrudnienia SAN w ramach wyznaczonych celów prowadzi poradnictwo zawodowe, poradnictwo personalne oraz świadczy pośrednictwo pracy na terenie Polski.

Biuro Karier prowadzi ewidencję osób poszukujących zatrudnienia. Dzięki udostępnianiu bazy,  pracodawcy mogą prowadzić rekrutację na wybrane stanowiska w budynkach uczelni. Studenci i absolwenci mają okazję nawiązać bezpośredni kontaktu z pracodawcą m.in. poprzez udział organizowanych w przedsiębiorstwach wizytach informacyjnych, bądź Targach Pracy, organizowanych również przez SAN przedsiębiorcy natomiast mogą prezentować na terenie uczelni swoją firmę podczas odbywających się seminariów lub konferencji.

BKS dostarcza także aktualne informacje o rynku pracy, o firmach i ich produktach, procedurach kwalifikacyjnych. Studenci i absolwenci znajdują także wskazówki dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Ważnym elementem działalności jest badanie losów absolwentów uczelni oraz monitorowanie ich ścieżki kariery zawodowej

Kontakt:

Biuro Karier Studenckich
Społeczna Akademia Nauk

Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

pok. 403 (IV piętro) 

tel.: 042 664 66 13
e-mail: bks@san.edu.pl

Urlop w terminie od 14.08.2017r do 25.08.2017r.