Aktualności

Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania – innowacyjny model pracy w środowisku

« wróć

Ostatnie wolne miejsca na eksperckich studiach podyplomowych Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania – innowacyjny model pracy w środowisku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Rekrutacja trwa do 10 listopada 2017 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kierunku studiów podyplomowych przygotowanego przez Społeczną Akademię Nauk we współpracy z jej licznymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego: Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku. 

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie szerokiej eksperckiej wiedzy w zakresie zintegrowanej profilaktyki wielowymiarowych zagrożeń, mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej oraz prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej a także wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

Studia są przeznaczone dla:

  • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
  • policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocowych,
  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej,
  • liderów społecznych i wolontariuszy,
  • osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • osób legitymujących się wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, pragnących nabyć kompetencje specjalistyczne przydatne w pracy profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Program studiów oparty został o najaktualniejszą wiedzę i sprawdzone umiejętności metodyczne dla najefektywniejszego przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, uzależnieniom i patologiom z uwzględnieniem holistycznego ujęcia człowieka w jego środowisku oraz integracji instytucjonalnych i pozasinstytucjonanych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku można znaleźć na stronie: podyplomowe.san.edu.pl.