Aktualności

Zarządzanie w SAN z oceną pozytywną PKA

« wróć

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę dla kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W 2021 roku Polska Komisja Akredytacyjna oceniała kolejny kierunek w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, którym było Zarządzanie. PKA stwierdziła, że proces kształcenia realizowany w SAN umożliwia studentom wyżej wymienionego kierunku osiągnięcie założonych kierunkowych efektów uczenia się, oraz że jest on zgodny z koncepcją i celami kształcenia, oraz z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dokumentem potwierdzającym wydaną ocenę jest:

  • Uchwała Nr  194 /2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.