Aktualności

Wykładowcy Fizjoterapii ze Społecznej Akademii Nauk szkolą młodzież z województwa łódzkiego

« wróć

W dniu 15 lutego 2018 roku w II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadził wykładowca kierunku Fizjoterapia SAN mgr Paweł Gąsiorowski. Celem szkolenia było zdobycie przez uczniów liceum podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych, nagłych stanach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka.
Program zajęć pozwolił oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy. Uczniowie mieli możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą poszkodowaną.

Program szkolenia obejmował część teoretyczną:
• motywacja do udzielania pomocy,
• bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego,
• skuteczne wzywanie pomocy,
• aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
• standaryzacja działań ratowniczych,
• etapy udzielania pierwszej pomocy,
• nagłe stany internistyczne,
• urazy,

oraz część praktyczną:
• sprawdzanie stanu świadomości,
• udrażnianie dróg oddechowych,
• sprawdzanie czynności życiowych,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
Pozycja bezpieczna,
• użycie defibrylatora AED,
• postępowanie w zadławieniu,
• zaopatrywanie ran,
• złamania i zwichnięcia,
• wypadki komunikacyjne,
• ewakuacja na desce ortopedycznej.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem fantoma oraz nauczyć się obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Szkolenie było zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Po ukończeniu szkolenia licealiści otrzymali imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.