Aktualności

Współpraca SAN z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.

« wróć

Społeczna Akademia Nauk na mocy podpisanych porozumień o współpracy zyskała kolejnych, cenionych Partnerów: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmę Connectiva Sp. z o.o. 

Podpisane porozumienia określają zakres współpracy pomiędzy Partnerami, obejmującej w szczególności wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz badawczo-rozwojowych,  m.in. poprzez tworzenie i opracowywanie nowych programów kształcenia i specjalności w ramach studiów wyższych i podyplomowych. Organizację konferencji i seminariów naukowych oraz uzgadnianie tematów prac badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, doktorskich oraz prac naukowo-badawczych.

Współpraca Uczelni z Partnerami będzie obejmowała organizację kursów, szkoleń i  wykładów gościnnych na rzecz studentów i absolwentów SAN oraz pracowników Partnerów. Na mocy podpisanych porozumień studenci takich kierunków jak: pedagogika, resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie czy administracja, zyskali także możliwość odbywania praktyk i staży w siedzibach Partnerów.

Współpraca SAN z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży oraz firmą Connectiva to szansa na udoskonalenie jakości kształcenia praktycznego oraz zacieśnienie współpracy z praktykami, z doświadczeń których będą mogli korzystać studenci i absolwenci Społecznej Akademii Nauk.