Aktualności

Wizyta studyjna studentów SAN w Komendzie Miejskiej Policji

« wróć

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk, dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi Insp. Pawła Karolaka wzięli udział w wizycie studyjnej w Komendzie Miejskiej Policji.

Celem tych nietypowych zajęć było zapoznanie się z zadaniami oraz specyfiką funkcjonowania Wydziału Sztabu Policji, który zajmuje zapewnieniem natychmiastowej reakcji na zgłoszone wydarzenia oraz prawidłowym funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej oraz koordynowanie funkcjonowania służb dyżurnych komisariatów Policji. Łódzki wydział zapewnia warunki do sprawnego prowadzenia działań policyjnych m.in organizuje przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Studenci poznali również specyfikę działania numeru alarmowego  997 - stanowisk przyjmowania informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa, które powinny być zgłoszone Policji oraz systemu monitoringu miejskiego nadzorowanego przez Straż Miejską w Łodzi. Dzięki kamerom monitoringu miejskiego służby obserwują to, co się dzieje na łódzkich ulicach. Obraz z nich przekazywany jest do czterech tzw. "Centrów Oglądowych" w Komendzie Wojewódzkiej i Komendzie Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi.

Dużą niespodzianką było odwiedzenie nowoczesnej strzelnicy policyjnej, gdzie studenci spotkali się z policjantami, którzy przedstawili rodzaje poszczególnych służb policyjnych oraz specyfikę ich pracy. Każdy ze studentów miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, korzystając z nowoczesnego trenażera elektronicznego.