Aktualności

VIII Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne

« wróć

W dniach 15-17 maja w Łodzi odbyła się VIII Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne, która w tym roku przebiegała pod hasłem „zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość”. W konferencji brali udział badacze przedsiębiorstw rodzinnych z kraju i z kilkunastu ośrodków akademickich z zagranicy oraz przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów. Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów. 

Serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawe prezentacje wyników badań i doniesienia naukowe. Zespół Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych SAN, który jest organizatorem konferencji  serdecznie zaprasza już na kolejne spotkanie w ramach konferencji firm rodzinnych w dniach 21-23 maja 2019 roku,  jak zawsze do Łodzi.