Aktualności

VII Konferencja Naukowa o Bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

« wróć

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego oraz Katedra Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 13-15 września 2017 roku.

Celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem tegorocznej konferencji jest poświecenie szczególnej uwagi problematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Program oraz harmonogram konferencji dostępny na stronie internetowej www.konferencja.bezpieczenstwo.san.edu.pl