Aktualności

VII Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”

« wróć

W dniach 17-18 maja 2017 r. odbyła się VII Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”, poświęcona problematyce funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, stanowiąca forum wymiany myśli naukowej i rozwoju wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych.

Tegoroczna konferencja miała charakter międzynarodowy i wzięło w niej udział ok. 90 przedstawicieli środowisk naukowych z Polski, USA, Indonezji oraz Meksyku. Gościem specjalnym (keynote speaker) był prof. dr Torsten Pieper, który wystąpił w czasie inauguracji konferencji. Prof. T. Pieper jest prezydentem IFERA – Międzynarodowej Akademii Badań nad Przedsiębiorstwami Rodzinnymi, zrzeszającej badaczy firm rodzinnych oraz profesorem w Kennesaw State University w USA i redaktorem naczelnym „Journal of Family Business Strategy”. W konferencji brali również udział przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz instytucji wsparcia biznesu zajmujący się problematyką przedsiębiorczości rodzinnej. W czasie konferencji wystąpili m.in. p. Piotr Błażejewski, prezes Oddziału Regionu Łódzkiego i Mazowsza Zachodniego Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz p. Agnieszka Kożańska z Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego.  W konferencji uczestniczyli również studenci Społecznej Akademii Nauk zainteresowani problematyką firm rodzinnych.

Zakres tematyczny konferencji obejmował obszary problemowe związane m.in. z: zarządzaniem i strategiami rozwoju firm rodzinnych, zagadnieniami sukcesji, rolą przedsiębiorczości rodzinnej w gospodarce, problemy kultury organizacyjnej i uwarunkowania zarządzania personelem w firmach rodzinnych, finansowanie rozwoju oraz sektora MSP, jako dominującego środowiska firm rodzinnych. Publikacja naukowa będąca jednym z efektów konferencji ukazała się w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorczość i Zarzadzanie” wydawanym przez Społeczną Akademię Nauk i jest dostępną na stronie internetowej wydawnictwa.

Organizatorem konferencji był Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych SAN we współpracy z Instytutem z Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Universidad De Occidente (Meksyk). Partnerami byli: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz środowiska przedsiębiorców reprezentowane przez Inicjatywę Firm Rodzinnych i Fundację Firm Rodzinnych. Na VIII Edycję Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne” zapraszamy w roku przyszłym do Łodzi dniach 22-24 maja 2018.