Struktura jednostki macierzystej SAN w Łodzi

Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Prodziekani Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 

Prodziekan ds. Cyfryzacji
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN

Prodziekan ds. Pedagogiki
dr Bożena Zając, prof. SAN

Prodziekan ds. Finansów i Rachunkowości, Logistyki i Zarządzania
dr Iwona Gawryś, prof. SAN

Prodziekan ds. Dziennikarstwa, Filologii i Socjologii 
dr Małgorzata Nowastowska