Struktura jednostki macierzystej SAN w Łodzi

Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Prodziekani Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 

Prodziekan ds. Badań i Doktoryzowania
dr Andrzej Marjański, prof. SAN

Prodziekan ds. Cyfryzacji
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN

Prodziekan ds. Pedagogiki
dr Bożena Zając, prof. SAN

Prodziekan ds. Dziennikarstwa, Filologii, Socjologii
dr Małgorzata Nowastowska

Prodziekan ds. Finansów i rachunkowości, Logistyki, Zarządzania
dr Robert Seliga, prof. SAN

Instytut Nauk Zarządzania i Prawa

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki

dr Robert Seliga, prof. SAN
egospodarka.san.edu.pl

Katedra Prawa i Administracji

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Katedra Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych

dr Andrzej Marjański
www.firmyrodzinne.san.edu.pl
firmyrodzinne@san.edu.pl

Instytut Finansów

Dyrektor Instytutu
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

jfijalkowska@san.edu.pl

 

 

 

 

Katedra Ekonomii

dr hab. Halina Sobocka-Szczapa, prof. SAN

hszczapa@san.edu.pl

 

Katedra Finansów i Rachunkowości

dr Iwona Gawryś

Instytut Psychologii Stosowaneje-mail: ips@spoleczna.pl
www.ips.spoleczna.pl

Katedra Podstaw Diagnozy i Badań Psychologicznych

 

Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego

dr Marek Krawiec

Katedra Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej    

 

Instytut Komunikacji Społecznej i Pedagogiki

Dyrektor Instytutu
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Zakład Dziennikarstwa

dr Grzegorz Mnich, prof. SAN

Zakład Filologii Angielskiej

 

Zakład Pedagogiki

 

Zakład Socjologii i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Dyrektor Instytutu
dr hab Zofia Wilk-Woś, prof. SAN

www.ibn.san.edu.pl
ibn@san.edu.pl

 

 

 

 

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego

dr inż. Przemysław Kornacki, prof. SAN

Katedra Obronności

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

Instytut Technologii Informatycznych

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN

Zakład Metod Przetwarzania Informacji i Grafiki Komputerowej

prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska

Zakład Inżynierii Wiedzy

prof. dr hab. Jacek Żurada

Zakład Metod Sztucznej Inteligencji

prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Zakład Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych

prof. dr hab. Bolesław Szymański

Instytut Nauk Stosowanych

Zakład Geodezji

dr Andrzej Kaźmierczak, prof. SAN

Zakład Grafiki

 prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki

Instytut Nauk o Zdrowiu

Dyrektor Instytutu
dr n. med. Joanna Sułkowska, prof. SAN

www.inoz.san.edu.pl

Katedra Dermatologii i Kosmetologii

prof. dr hab. n.med. Franciszek Seneczko

Katedra Fizjoterapii Klinicznej

 

Katedra Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN