Struktura jednostki macierzystej SAN w Łodzi

Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Prodziekani Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii
dr Katarzyna Dudek, prof. SAN

Prodziekan ds. Organizacyjno-Dydaktycznych
dr Robert Seliga, prof. SAN

Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 

Prodziekan ds. Badań i Doktoryzowania
dr Andrzej Marjański, prof. SAN

Prodziekan ds. Cyfryzacji
dr inż. Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN

Prodziekan ds. Socjologii, Filologii i Dziennikarstwa
dr Ewa Stroińska, prof. SAN

Prodziekan ds. Sprawozdawczości Naukowej 
dr Robert Seliga, prof. SAN

Prodziekan ds. Pedagogiki
dr Bożena Zając, prof. SAN

Instytut Nauk Zarządzania i Prawa

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Katedra Ekonomii

dr hab. Halina Sobocka-Szczapa, prof. SAN
hszczapa@san.edu.pl

Katedra Finansów i Rachunkowości

dr Iwona Gawryś

 

 

 

Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, prof. SAN
egospodarka.san.edu.pl

Katedra Prawa i Administracji

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Katedra Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych

dr Andrzej Marjański
www.firmyrodzinne.san.edu.pl
firmyrodzinne@san.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

e-mail: ips@spoleczna.pl
www.ips.spoleczna.pl

Katedra Podstaw Diagnozy i Badań Psychologicznych

prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego

dr Marek Krawiec

Katedra Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej

prof. dr hab. Lucyna Golińska

Instytut Komunikacji Społecznej i Pedagogiki

Dyrektor Instytutu
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Zakład Dziennikarstwa

dr Grzegorz Mnich

Zakład Filologii Angielskiej

dr Katarzyna Małecka, prof. SAN

Zakład Pedagogiki

dr Mariola Świderska

Zakład Socjologii i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

dr Ewa Stroińska, prof. SAN

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Dyrektor Instytutu
dr hab Zofia Wilk-Woś, prof. SAN

www.ibn.san.edu.pl
ibn@san.edu.pl

 

 

 

 

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego

dr inż. Przemysław Kornacki

Katedra Obronności

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

Instytut Technologii Informatycznych

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN

Zakład Grafiki Komputerowej

prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki

Zakład Inżynierii Wiedzy

prof. dr hab. Jacek Żurada

Zakład Metod Przetwarzania Informacji

prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Zakład Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych

prof. dr hab. inż. Juri Raszkiewicz

Instytut Nauk Stosowanych

Zakład Geodezji

dr Andrzej Kaźmierczak

Zakład Grafiki

dr Milena Romanowska

Instytut Nauk o Zdrowiu

Dyrektor Instytutu
dr n. med. Joanna Sułkowska, prof. SAN

www.inoz.san.edu.pl

Katedra Dermatologii i Kosmetologii

prof. dr hab. n.med. Franciszek Seneczko

Katedra Fizjoterapii Klinicznej

dr n.med. Ireneusz Jurczak

Katedra Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu

dr n.med. Katarzyna Dudek, prof. SAN