Władze SAN Łódź

Wydział Zarządzania
Dziekan


dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. SAN

 

Prodziekan


dr Katarzyna Kolasińska Morawska

 

Prodziekan


dr Andrzej Marjański

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Dziekan


dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN

 

Prodziekan


dr Krzysztof Przybyszewski 

Prodziekan


dr n. med. Katarzyna Dudek

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Dziekan


dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Prodziekan


dr Michał Skorzycki

Prodziekan


dr n. med. Mariola Świderska