Instytuty naukowe

Instytut Dziennikarstwa i Socjologii 

Instytut Psychologii Stosowanej

Instytut Prawa

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Technologii Informatycznych 

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI