Wydział Zarządzania

ROK 2019

mgr Sylwester Pietrzyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego
Promotor: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Ewa Gołębiowska – Uniwersytet Warszawski

ROK 2018

mgr inż. Marta Brzozowska

Tytuł rozprawy: Model kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z operatorami logistycznymi
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

ROK 2017

mgr Wiesława Załoga

Tytuł rozprawy: "Kompetencje społeczne w karierze zawodowej kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW

 

mgr Małgorzata Klimka-Kołysko

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą pracowniczą determinantą dobrostanu zawodowego
Promotorzy: dr hab. Henryk Skłodowski, prof. SAN, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

ROK 2016

mgr Alicja Tołwińska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą przez organy kontroli skarbowej
Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

mgr inż. Tomasz Grzyb

Tytuł rozprawy: Wpływ zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych w Polsce na ich konkurencyjność
Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

mgr inż. Andrzej Sułkowski

Tytuł rozprawy: Koncepcja wsparcia zarządzania mikroprzedsiębiorstwami przez instytucje otoczenia biznesu
Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

mgr Bożena Dancewicz

Tytuł rozprawy: Zachowania etyczne w przedsiębiorstwach międzynarodowych, a społeczna odpowiedzialność biznesu
Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

ROK 2015

mgr Kamila Leśniak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektami – błędy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański

mgr Marta Beściak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych
Promotor: dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK

mgr Iwona Gawryś

Tytuł rozprawy: Strategie zarządzania finansowaniem przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008 – 2012 na przykładzie spółek giełdowych
Promotor: dr hab. Mirosław Wypych, prof. SAN

mgr inż. Maciej Wysocki

Tytuł rozprawy: Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
Promotor: dr hab. Zdzisław Kurasiński, prof. SAN

mgr Juan Carlos Neri Guzman

Tytuł rozprawy: Clusters as a factor of competitiveness of candy industry companies in Mexico (Klastry, jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego w Meksyku)
Promotor: dr hab. Mariusz Bednarek, prof. SAN

mgr Łukasz Chruściel

Tytuł rozprawy: Restrukturyzacja zarządzania w jednostkach Policji na szczeblu powiatu
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

ROK 2014

mgr inż. Adam Grzebieluch

Tytuł rozprawy: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym z wykorzystaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promotor: dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. SAN

mgr Agnieszka Ślusarczyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektowe w sektorze kultury w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

mgr Kaziemierz Kubiak

Tytuł rozprawy: Rola organizacji przedsiębiorców w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw włókienniczych i odzieżowych
Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. SAN

ROK 2013


 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

ROK 2015

mgr inż. Agnieszka Siwocha

ROK 2014

mgr inż. Mateusz Sztukowski