Praca w SAN

Oferty pracy

W tej sekcji znajdą Państwo aktualne oferty pracy w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Kadra akademicka

Adiunkt: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
 • stanowisko: adiunkt 
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym w zakresie wybranych przedmiotów: Projektowanie przedsiębiorstwa medialnego, Projektowanie kampanii marketingowej, Kreowanie wizerunku, Autoprezentacja, Social media w komunikacji medialnej, Social-media, Specyfika mediów on-line, Warsztaty marketingu i PR w mediach społecznościowych, Polski system medialny 

Wymagania:

 • uzyskany minimum stopień doktora w dyscyplinie: nauka o komunikacji społecznej i mediach (nauki społeczne)
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i on-line 

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Adiunkt: Filologia Angielska

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt
Filologia Angielska

 

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi lub Warszawie
 • kierunek studiów: Filologia Angielska 
 • stanowisko: adiunkt  ze specjalizacją w translatoryce
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym w zakresie przedmiotów: tłumaczenie pisemne, gramatyka opisowa, pronunciation oraz prowadzenie seminarium dyplomowego z translatoryki

Wymagania:

 • Uzyskany minimum stopień doktora w dyscyplinie Językoznawstwo (nauki humanistyczne)
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Łodzi/Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Adiunkt: Kosmetologia

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt
Kosmetologia

 

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • kierunek studiów: kosmetologia 
 • stanowisko: adiunkt  na kierunku kosmetologia
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magister lub doktor (nauki medyczne lub pokrewne)
 • doświadczenie dydaktyczne i / lub doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią
 • doświadczenie organizacyjne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym (online)

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Logistyki

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich
na następujące stanowisko:

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków
w zakresie: Logistyka

 

 

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi lub Warszawie
 • stanowisko: adiunkt / asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie logistyki
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • praca w wymiarze pełnoetatowym 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • umożliwiamy rozwój naukowy
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz informatyki i telekomunikacji
 • umożliwiamy awans zawodowy po uzyskaniu stopnia doktora (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego)
 • umożliwiamy realizację swoich pasji i rozwój osobisty
 • posiadamy rozwiniętą współpracę międzynarodową, różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie
 • chcących prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, SAN on-line, podyplomowych
 • komunikujących się dobrze w języku angielskim
 • włączających się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie rozwoju, promocji kierunku i dokumentacji
 • zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych lub rozwojowych
 • posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe na poziomie studiów magisterskich w przypadku aplikowania na stanowisko asystenta a w przypadku stanowiska adiunkta - stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
 • posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub uczelni
 • chcących sprawdzić się w nowej profesji – możliwość łączenia dotychczasowej pracy z pracą na uczelni

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Pedagogiki

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich
na następujące stanowisko:

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków
w zakresie: Pedagogiki

 

 

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi lub Warszawie
 • stanowisko: adiunkt / asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie pedagogiki
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • praca w wymiarze pełnoetatowym 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • umożliwiamy rozwój naukowy
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz informatyki i telekomunikacji
 • umożliwiamy awans zawodowy po uzyskaniu stopnia doktora (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego)
 • umożliwiamy realizację swoich pasji i rozwój osobisty
 • posiadamy rozwiniętą współpracę międzynarodową, różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie
 • chcących prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, SAN on-line, podyplomowych
 • komunikujących się dobrze w języku angielskim
 • włączających się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie rozwoju, promocji kierunku i dokumentacji
 • zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych lub rozwojowych
 • posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe na poziomie studiów magisterskich w przypadku aplikowania na stanowisko asystenta a w przypadku stanowiska adiunkta - stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
 • posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub uczelni
 • chcących sprawdzić się w nowej profesji – możliwość łączenia dotychczasowej pracy z pracą na uczelni

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Psychologii

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich
na następujące stanowisko:

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków
w zakresie: Psychologii

 

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi lub Warszawie
 • stanowisko: adiunkt / asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie psychologii
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • praca w wymiarze pełnoetatowym 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • umożliwiamy rozwój naukowy
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz informatyki i telekomunikacji
 • umożliwiamy awans zawodowy po uzyskaniu stopnia doktora (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego)
 • umożliwiamy realizację swoich pasji i rozwój osobisty
 • posiadamy rozwiniętą współpracę międzynarodową, różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych 

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie
 • chcących prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, SAN on-line, podyplomowych
 • komunikujących się dobrze w języku angielskim
 • włączających się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie rozwoju, promocji kierunku i dokumentacji
 • zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych lub rozwojowych
 • posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe na poziomie studiów magisterskich w przypadku aplikowania na stanowisko asystenta a w przypadku stanowiska adiunkta - stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
 • posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub uczelni
 • chcących sprawdzić się w nowej profesji – możliwość łączenia dotychczasowej pracy z pracą na uczelni

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Wykładowca: Filologia angielska

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich
na następujące stanowisko:

Wykładowca
Filologia angielska

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • kierunek studiów: filologia angielska 
 • stanowisko: wykładowca  na kierunku filologia angielska
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magister lub doktor lub doktor habilitowany (językoznawstwo lub pokrewne)
 • doświadczenie dydaktyczne i / lub doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym (online)

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu magisterskiego lub doktorskiego lub doktora habilitowanego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Wykładowca / Opiekun kierunku: Fizjoterapia

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich
na następujące stanowisko:

Wykładowca / Opiekun kierunku
Fizjoterapia

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • kierunek studiów: fizjoterapia 
 • stanowisko: wykładowca  na kierunku fizjoterapia
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magister lub doktor (nauki medyczne lub pokrewne)
 • doświadczenie dydaktyczne i / lub doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym (online)

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu magisterskiego lub doktorskiego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Kadra administracyjna