Kariera w SAN

Oferty pracy

W tej sekcji znajdą Państwo aktualne oferty pracy w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Kadra akademicka

Adiunkt nauki społeczne, spec. psychologia

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt
nauki społeczne, spec. psychologia

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk Medycznych;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.218r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)” 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Asystent/Doktorant, Informatyka

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem,  poszukuje pracownika na stanowisko:

asystent/doktorant

Miejsce pracy: Warszawa 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.
 • Umożliwiamy rozwój naukowy - posiadamy uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w obszarze Nauk Technicznych.
 • Umożliwiamy awans zawodowy po zrobieniu doktoratu (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego).
 • Oferujemy zadaniowy czas pracy.

 

Poszukujemy osób, które:

 • chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
 • komunikują się dobrze w języku angielskim;
 • będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku;
 • będą prowadziły prace badawcze, w tym związane z przygotowaniem doktoratu;
 • posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk technicznych (informatyka);
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją.

 

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub nauk pokrewnych;
 • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe z uwzględnieniem wystąpień na konferencjach)
 • CV

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Kadra administracyjna