Dlaczego SAN?

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

 • statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
 • Ambasadora Polskiej Gospodarki,
 • certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca (Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu),
 • tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
 • tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego),
 • tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii,
 • tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market).

Dlaczego warto?

 • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
 • SAN – jako Lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
 • W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
 • W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.
 • Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.
 • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.
 • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.
 • W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

Rankingi

Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych. Według publikowanego rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest też od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Perspektywy (2021)

 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród Uczelni niepublicznych
 • 4. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii programy studiów prowadzone w języku obcym
 • 10. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni niepublicznych
 • czołowym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie

Perspektywy (2020)

 • 1. miejsce w Łodzi wśród Uczelni niepublicznych
 • 5. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii Programy w języku angielskim
 • 10. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni niepublicznych
 • czołowym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie

Perspektywy (2019)

 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • 1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie w województwie łódzkim
 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich

Perspektywy (2018)

 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Programy studiów w językach obcych" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 4. miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy (2017)

 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Innowacyjność" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 5. miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy (2016)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1. miejsce w województwie
 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 8. miejsce w Polsce
 • 1. miejsce w województwie łódzkim w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni 
 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród szkół niepublicznych w kategorii "Preferencje pracodawców"

Perspektywy (2015)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7 miejsce w Polsce

Home & Market (2015)

 • Najciekawsze programy MBA - 6 miejsce w Polsce

Wprost (2015)

 • Ranking Szkół Wyższych - 10 niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców - szczegóły
 • Ranking MBA - 10 najpopularniejszych programów MBA w Polsce wg pracodawców

Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna (2014)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7 miejsce w Polsce

Home & Market (2014)

 • Ranking uczelni wyższych - 7 miejsce w Polsce - zobacz ranking

Wprost (2014)

 • Ranking MBA - 12 miejsce w Polsce

Perspektywy/Rzeczpospolita (2013)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2013 – 7 miejsce w Polsce
 • Ranking MBA – najlepsze programy w opinii absolwentów – 3 miejsce w Polsce


Wprost (2013)

 • Ranking MBA - 12 miejsce w Polsce

Perspektywy (2012) awans na 4 miejsce w Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2012: Zobacz ranking

Wprost (2012) 7 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2012/ szkoły niepaństwowe: Zobacz ranking

Home & Market (2011) - 3 miejsce w rankingu niepublicznych szkół biznesu. 

Wprost (2011) - 4 miejsce w rankingu uczelni niepublicznych. 
Rzeczpospolita i Perspektywy (2011) - SWSPiZ zajmuje 8 miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. 

Wprost - 16 maja 2010r. w tygodniku Wprost ukazał się ranking niepublicznych uczelni biznesowych. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania zajmuje w nim wysokie drugie miejsce. 

Home & Market (2010) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych

Rzeczpospolita i Perspektywy (2010) - SWSPiZ zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych, 7 miejsce w rankingu Uczelni Ekonomicznych oraz 28 miejsce pod względem Umiędzynarodowienia Studiów. 

Perspektywy i Rzeczpospolita (2009) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych. VIII miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju razem z wiodącymi uczelniami państwowymi

Home & Market(2009) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych.

Newsweek (2008) - pracodawcy przyznali SWSPiZ I miejsce wśród, łódzkich niepublicznych uczelni wyższych.

Rzeczpospolita i Perspektywy (2008) - SWSPiZ zajmuje 11 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych.

Polityka - II miejsce w Polsce na kierunku Ekonomia-Zarządzanie oraz II miejsce w Polsce na kierunku Informatyka.

Rzeczpospolita - jedyna łódzka niepubliczna SWSPiZ znalazła się w Rankingu Uczelni Akademickich.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 8 miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

Wprost - 1 miejsce w Łodzi oraz 5 miejsce w Polsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesowych.

Home & Market - 1 miejsce w Łodzi oraz 1 miejsce wśród uczelni biznesowych w Polsce.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 4 miejsce - Ekonomia Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe w Polsce.

Home & Market - 1 miejsce w Łodzi oraz 5 miejsce - Prywatne Wyższe Szkoły Biznesu prowadzące studia magisterskie.

Home & Market - wkład poszczególnych uczelni w wzmocnieniu procesów rozwoju regionów dzięki pozyskiwaniu środków strukturalnych z UE - 4 miejscu w Polsce wśród szkół pod względem wartości realizowanych projektów

Wprost - Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 16 miejsce.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 6 miejsce w Polsce - Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe

Wprost - Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 18 miejsce

Nagrody i wyróżnienia

Według publikowanych rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2004
 • Dyplom Rekomendacyjny - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Tytuł Lidera Współpracy Międzynarodowej - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat Platynowy - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Dyplom Rekomendacyjny - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Wyróżnienie "Afirmator Ruchu Innowacyjnego" - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Tytuł "Dobrodziej Roku 2017" - Prezydent Miasta Bełchatowa
 • Dyplom Rekomendacyjny - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2016 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2016 - Home & Market
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2015 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Ambasador Polskiej Gospodarki 2015 - Business Centre Club
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2015 - Home & Market
 • Uczelnia Wyższa Roku 2014 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Nagroda Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
  Rok 2013
 • Godło Polish Product w kategorii Uczelnia Wyższa Roku
 • Nagroda specjalna "Aurea Praxis", certyfikat srebrny - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja
 • Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Partner Roku - Grupa Radiowa Time S.A.
 • Tytuł Uczelnia Liderów + Wyróżnienie Primus - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju
 • Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Nagroda Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat w Klasie Profesjonalnej dla programu MBA + Master Społecznej Akademii Nauk – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „Forum”
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Rektora, prof. dr. hab. Romana Patory - za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności
 • dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki – jako Partner Firm Zagranicznych
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Rekomendacja Business Centre Club
 • Złoty Certyfikat „Uczelnia Roku2010”– Polish Product
 • Certyfikat Polish Product w kategorii Uczelnia Wyższa Roku
 • Lider Polskiego Biznesu – Business Centre Club
  Rok 2006
 • Medal Europejski – Business Centre Club - XII edycja Medalu Europejskiego dla Usług za: studia magisterskie i studia typu Master Clark University
 • Medal Europejski – Business Centre Club VIII edycja Medalu Europejskiego dla Usług za: doradztwo i szkolenie zawodowe dla firm