Aktualności

Transport autonomiczny – SAN nawiązała współpracę z Volvo i LINK

« wróć

W dniu 13.04.2018 podczas Konferencji Naukowej AgileCommerce w Spale Społeczna Akademia Nauk podpisała porozumienie z LINK Sp. z o.o. oraz Volvo Trucks w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2018/2019 innowacyjnego programu edukacyjnego, specjalizacji „Koordynator Pojazdów Autonomicznych” na kierunku Logistyka I stopnia w SAN.

Sygnatariuszami porozumienia byli: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Pełnomocnik Rektora SAN), Paweł Moder (Dyrektor Generalny, Członek Zarządu LINK Sp. z o.o.), Piotr Werner (Logistics & Product Team Leader VOLVO Trucks Polska). Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski – opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent SAN posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL.

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny. Tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy i wypełnia swoją misję kształcenia praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej.

Źródło: SAN