Aktualności

Test wiedzy i sprawności fizycznej dla kandydatów do służb mundurowych

« wróć

Marzysz o służbie w polskiej Policji? Zmierz się więc z testami, które przeprowadzane są podczas procedury naboru do służby w formacjach mundurowych.

Zaproszenie do bezpłatnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych, by zostać policjantem kieruje do zainteresowanych Społeczna Akademia Nauk w Łodzi i Komenda Miejska Policji w Łodzi.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, uczelnia kształcąca na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem służby w formacjach mundurowych do przystąpienia do kompleksowej procedury testowej (złożonej z testów wiedzy i sprawności fizycznej oraz warsztatów psychologicznych).

Darmowy sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie Uczelni, przy ul. Kilińskiego 98 oraz w sali K.S. Gwardia Łódź w dniach 20 i 21 kwietnia bieżącego roku, zgodnie z wymogami określonymi treścią rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 oraz z 2013 r. poz. 1663).

Podczas procedury testowej wszyscy zainteresowani zmierzą się z testem wiedzy składającym się z 40 pytań. Zakres sprawdzianu obejmuje wiedzę o funkcjonowaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Uczestnicy wezmą również udział w warsztatach psychologicznych oraz teście sprawności fizycznej, polegającym na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód na czas. Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowo przeliczane na punkty zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Aby wziąć udział w procedurze testowej należy wysłać zgłoszenie udziału na adres: wspolpraca@san.edu.pl do dnia 10 kwietnia 2017 r. (podając imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu).

Szczegółowych informacji na temat testu udziela Pan kom. mgr Sławomir Szymański: sszymanski@san.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!