Aktualności

Szkolenie w ramach kampanii profilaktycznej ,,Uwaga! Dziecko cierpi, nie pozwól na to!”

« wróć

12.04.2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98 odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń w ramach kampanii profilaktycznej pod hasłem „Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!”. Adresatami szkolenia byli kierownicy żłobków, wychowawcy, dyrektorzy przedszkoli oraz nauczyciele. Szkolenie miało na celu uwrażliwić pracowników powyższych placówek na przypadki ujawnienia symptomów mogących świadczyć o stosowaniu przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej wobec dzieci oraz uzmysłowić konieczność reagowania i powiadamiania odpowiednich służb.

Szkolenie poprowadzili:

  • dr n med. Anna Smędra, która zaprezentowała tematykę związaną ze stosowaniem przemocy fizycznej wobec dzieci, wskazując konkretne przykłady w formie fotograficznej oraz omawiając mechanizm powstawania obrażeń;
  • mł. ASP. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji KMP w Łodzi, który przedstawił sposoby działania Policji w celu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz omówił formy współpracy z innymi instytucjami w przypadku uzyskania informacji o stosowaniu przemocy wobec dzieci;
  • sędzia Dorota Łopalewska poruszyła problematykę postępowania rodzinnego i opiekuńczego w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci;
  • Szkolenie zakończyła dr Dorota Strzelczyk, omawiając szeroko pojęte zagadnienie dotyczące dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.

W trakcie szkolenia prelegenci podkreślali konieczność wypracowania form współpracy i właściwego reagowania na krzywdę dzieci. W trakcie spotkania przedstawiono problem przemocy wobec dzieci w ujęciu medycznym, prawnym i psychologicznym.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. w godz. 10:00-13:00 w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul Kilińskiego 98 i będzie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych, pedagogów oraz wychowawców.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać zgłoszenie na adres wspolpraca@san.edu.pl (w treści należy wpisać datę szkolenia, imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail, numer telefonu).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu.