Aktualności

Study loading - przetestuj studia w wersji demo w SAN!

« wróć

Jaki kierunek studiów wybrać? Jak wyglądają zajęcia na Uczelni? Jak to jest być studentem?

Wybór ścieżki edukacyjnej nie jest prosty i może przysporzyć wielu trudności. A nad wyborem właściwego kierunku studiów warto zastanowić się już w trakcie nauki w szkole średniej.

Z pomocą przychodzi Społeczna Akademia Nauk, oferująca uczniom szkół średnich udział w programie „Study loading”. Podczas udziału w projekcie uczniowie mogą bezpłatnie przetestować studia w wersji demo w SAN, zdobyć doświadczenie akademickie oraz dokonać właściwego wyboru kierunku.

Celem programu „Study loading” jest wsparcie uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich w wyborze kierunku odpowiadającego zainteresowaniom naukowym, poprzez współpracę z pracownikami akademickimi (w formie indywidualnych konsultacji realizowanych osobiście lub on-line) oraz udział we wskazanych przez Uczelnię zajęciach prowadzonych w Uczelni w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Uczniom szkół średnich, biorącym udział w Programie oferujemy:

  • sesje coachingowe z doradcą edukacyjno-zawodowym, który pomoże uczestnikom określić swoją osobowość zawodową, tj.: charakter, temperament, styl pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami,
  • realizację pasji naukowych i poszerzanie zainteresowań poprzez stworzenie we współpracy
    z pracownikiem naukowym projektu popularno-naukowego dotyczącego wybranego kierunku studiów z oferty Uczelni,
  • doświadczenie akademickie poprzez udział w zajęciach prowadzonych w Społecznej Akademii Nauk.

Jak wziąć udział w programie „Study loading”:

  • zgłoś swój udział w programie do 15 czerwca 2021 roku
  • odpowiedz w formie pisemnej na zadanie konkursowe: „Moje studia, moja pasja” (2500-4500 znaków ze spacjami)

Zgłoszenie chęci udziału w Programie polega na przesłaniu przez Uczestnika na adres e-mail Uczelni: matura@san.edu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1a lub 1b poniżej.