Aktualności

Studenci SAN w Biurze Operacji Antyterrorystycznych

« wróć

W dniu 18 stycznia Studenci II i III roku Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji w Warszawie. Wizyta w centralnej jednostce antyterrorystycznej jaką jest BOA KGP, miała na celu zapoznania Studentów z jej historią oraz specyfiką służby. Wizyta wzbudziła olbrzymie zainteresowanie wśród studentów i pozwoliła poszerzyć znacząco wiedzę o jednostkach antyterrorystycznych, prowadzeniu działań bojowych i rozpoznawczych zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych i przeciwdziałaniu tego typu zdarzeniom.

Zostaliśmy przyjęci przez mł. insp. Mirosława Wypycha – zastępcę Dyrektora BOA ds. bojowych, który zapoznał nas z zadaniami jednostki w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i jego fizycznemu zwalczaniu oraz koordynacji działań Policji w tym zakresie. Dowiedzieliśmy się również dużo o Grupie zadaniowej Atlas funkcjonującej w Unii Europejskiej, która skupia jednostki kont-terrorystyczne i ma na celu usprawnienie współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. W chwili obecnej w skład Atlasu wchodzi 35 specjalnych jednostek policyjnych z 27 państw Unii Europejskiej, powołanych do fizycznego zwalczania terroryzmu.

W czasie spotkania z funkcjonariuszami BOA zapoznaliśmy się ze specyfiką służby oraz sprzętem, wyposażeniem i pojazdami używanym w prowadzeniu działań bojowych. Chwilą ciszy i zapaleniem zniczy uczciliśmy w miejscu pamięci poległych funkcjonariuszy BOA.

Inicjatorem tych niecodziennych zajęć był insp. dr Michał Stępiński, adiunkt Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, który był w czasie swojej służby w Policji przez cztery lata był Dyrektorem BOA. Serdecznie dziękujemy p. insp. Andrzejowi Łapińskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi, który udostępnił nam policyjny autokar, którym mogliśmy odbyć tę niecodzienną wizytę.