Powrót

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Informacje dla I semestrów

Zakładka Informacje dla I semestrów została przygotowana z myślą o Kandydatach na studia SAN w Łodzi, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak organizacja roku akademickiego (harmonogram zjazdów), plany zajęć, wytyczne do zapisu na język obcy, itp. Materiały dostępne są dla Was bez logowania.

Dostęp do logowania w Strefie Studenta będzie systematycznie przyznawany wszystkim kandydatom, którzy złożyli komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji, jednak najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu (dostępy nadawane są od października).

Jeżeli złożyłeś komplet dokumentów, a nie możesz się jeszcze zalogować, prosimy o cierpliwość i skorzystanie z przygotowanych dla Ciebie informacji.

Rekrutacja na studia

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

Niezbędne informacje:

* w obecnej sytuacji termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings

Dział Rekrutacji
ul. Sienkiewicza 9, (parter) 
90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 56/57
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl
www.rekrutacja.san.edu.pl

Dział Rekrutacji Międzynarodowej
ul. Sienkiewicza 9, (parter)
90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 56/57
e-mail: admission@san.edu.pl
www.apply.san.edu.pl

Lektorat z języka obcego

Informacje dotyczące zapisów na lektorat z języka obcego otrzymasz na swój adres mailowy, w październiku! 

Więcej informacji na stronie Centrum Językowego.

Plan zajęć i podział na grupy

Dla studiów dziennych plan zajęć będzie dostępny w tygodniu przed pierwszymi zajęciami w październiku. Dla studentów studiów niestacjonarnych, plan zajęć będzie dostępny w tygodniu poprzedzającym pierwszy zjazd (zarówno A, jak i B).


 

STUDIA DZIENNE                         

Plan dostępny  STREFA STUDENTA Plany zajęć.

STUDIA ZAOCZNE A

Plan dostępny  STREFA STUDENTA Plany zajęć.

STUDIA ZAOCZNE B

 Plan dostępny  STREFA STUDENTA Plany zajęć.

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją założenia konta studenckiego SANet Microsoft Office 365 dla Studentów SAN w Strefie Studenta.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynkach:

ul. Kilińskiego 98, 109 i ul. Sienkiewicza 46:

 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka z profilami
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna/Nowe media
 • Filologia angielska
 • Filologia japońska
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Pedagogika/Resocjalizacja
 • Prawo
 • Socjologia/Socjokryminologia

ul. Gdańska 121:

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Optometria
 • Optyka okularowa

ul. Tokarzewskiego 2:

 • Grafika
 • Psychologia
Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie dla nowych studentów I semestru będą wydawane po 1 października w Dziekanatach kierunkowych. Osoby, które złożyły dokumenty po 15.09 mogą mieć wydane legitymacje z małym opóźnieniem. 

Dziekanaty

Przed rezerwacją wizyty sprawdź, do którego Dziekanatu (1 czy 2) chcesz utworzyć spotkanie. 
Lista obsługiwanych kierunków, przypisanych do Dziekanatu 1 i 2 poniżej.

 

Wszystkie Dziekanaty znajdują się w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 (parter).

Dziekanat nr 1 (pok nr 4, tel: 42 664 66 20, e-mail: dziekanatlodz@san.edu.pl):

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie i profile

Dziekanat nr 2 (pok nr 8, tel: 42 664 66 35, e-mail: dziekanatlodz@san.edu.pl):

 • Psychologia
 • Pedagogika i Resocjalizacja
 • Filologia angielska
 • Filologia japońska
 • Socjologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Administracja
 • Prawo
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Informatyka
 • Geodezja i kartografia
 • Grafika
 • Optometria
Wpłata pierwszego czesnego

Opłaty związane z czesnym na studia wpłacane są na:

 • indywidualny nr subkonta przekazany w platformie rekrutacyjnej, po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line oraz wskazany w § 6 umowy o warunkach odpłatności za studia

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Stypendia

Szanowni Studenci

Wnioski stypendialne oraz wszelkie informacje na rok akademicki 2022/2023 znajdują się w Strefie Studenta

Kliknij, aby przejść do strony

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2022/2023 należy złożyć w terminie od 21.09.2022 r. do 16.10.2022 r. 

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Sienkiewicza 9:

 • stypendium rektora i dla osób niepełnosprawnych - pokój nr 19,
 • stypendium socjalne i zapomoga - pokój nr 17

Ważne:

 • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
 • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1051 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wynosi: 3288 zł

W pilnych sprawach prosimy o kontakt:

e-mail: stypendia@san.edu.pl 
tel.: 42 664 66 37

 

Dokumenty do pobrania: