Powrót

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Informacje dla I semestrów

Zakładka Informacje dla I semestrów została przygotowana z myślą o Kandydatach na studia SAN w Łodzi, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak organizacja roku akademickiego (harmonogram zjazdów), plany zajęć, wytyczne do zapisu na język obcy, itp. Materiały dostępne są dla Was bez logowania.

Dostęp do logowania w Strefie Studenta będzie systematycznie przyznawany wszystkim kandydatom, którzy złożyli komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji, jednak najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu (dostępy nadawane są od października).

Jeżeli złożyłeś komplet dokumentów, a nie możesz się jeszcze zalogować, prosimy o cierpliwość i skorzystanie z przygotowanych dla Ciebie informacji.

Rekrutacja na studia

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

Niezbędne informacje:

* w obecnej sytuacji termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings

Dział Rekrutacji
ul. Sienkiewicza 9, (parter) 
90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 56/57
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl
www.rekrutacja.san.edu.pl

Dział Rekrutacji Międzynarodowej
ul. Sienkiewicza 9, (parter)
90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 56/57
e-mail: admission@san.edu.pl
www.apply.san.edu.pl

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

STUDIA STACJONARNE

 

I semestr /zimowy/ 

  • Semestr zimowy trwa od 1 października 2021 roku do 28 lutego 2022 roku.
  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 11 października 2021 r. i trwają do 6 lutego 2022 r.
  • Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
  • Zimowa sesja egzaminacyjna - od 7 lutego do 20 lutego 2022 r.
  • Sesja poprawkowa - od 21 lutego do 27 lutego 2022 r.

II semestr /letni/

  • Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września 2022 r.
  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 marca 2022 r. i trwają do 21 czerwca 2022 r.
  • Wakacje wiosenne - od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
  • Letnia sesja egzaminacyjna - od 22 czerwca do 3 lipca 2022 r.
  • Sesja poprawkowa - od 12 do 30 września 2022 r.

Dni Rektorskie

  • 2 maja 2022 r.

Od 4 lipca do 11 września 2022 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

STUDIA NIESTACJONARNE

Zjazdy A            

 • Zarządzanie – licencjackie
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające
 • Logistyka - licencjackie
 • Geodezja i Kartografia - inżynierskie
 • Grafika – (I rok) licencjackie
 • Administracja – licencjackie
 • Prawo – jednolite magisterskie,                  
 • Fizjoterapia – jednolite magisterskie (II i IV rok),
 • Kosmetologia – licencjackie
 • Psychologia – jednolite magisterskie (II, IV, V rok)
 • Socjologia - licencjackie
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające

Zjazdy B

 • Zarządzanie – magisterskie uzupełniające
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające
 • Fizjoterapia – jednolite magisterskie (I, III, V rok), magisterskie uzupełniające
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające
 • Bezpieczeństwo Narodowe - licencjackie, magisterskie uzupełniające
 • Grafika – (II i III rok) licencjackie
 • Psychologia – jednolite magisterskie ( I i III rok)
 • Dziennikarstwo – licencjackie
 • Kosmetologia – magisterskie uzupełniające
 • Optometria - magisterskie uzupełniające
 • Optyka okularowa - licencjackie

HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

*Na niektórych kierunkach (zwłaszcza medycznych) możliwe są zajęcia w piątki po południu, o których studenci zostaną poinformowani na pierwszym zjeździe

Lektorat z języka obcego

Informacje dotyczące zapisów na lektorat z języka obcego otrzymasz na swój adres mailowy, w październiku! 

Więcej informacji na stronie Centrum Językowego.

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją założenia konta studenckiego SANet Microsoft Office 365 dla Studentów SAN w Strefie Studenta.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynkach:

ul. Kilińskiego 98, 109 i ul. Sienkiewicza 46:

 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka z profilami
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna/Nowe media
 • Filologia angielska
 • Filologia japońska
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Pedagogika/Resocjalizacja
 • Prawo
 • Socjologia/Socjokryminologia

ul. Gdańska 121:

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Optometria
 • Optyka okularowa

ul. Tokarzewskiego 2:

 • Grafika
 • Psychologia
Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie dla nowych studentów I semestru będą wydawane po 1 października w Dziekanatach kierunkowych. Osoby, które złożyły dokumenty po 15.09 mogą mieć wydane legitymacje z małym opóźnieniem. 

Dziekanaty

Przed rezerwacją wizyty sprawdź, do którego Dziekanatu (1 czy 2) chcesz utworzyć spotkanie. 
Lista obsługiwanych kierunków, przypisanych do Dziekanatu 1 i 2 poniżej.

 

Wszystkie Dziekanaty znajdują się w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 (parter).

Dziekanat nr 1 (pok nr 4, tel: 42 664 66 20, e-mail: dziekanatlodz@san.edu.pl):

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie i profile

Dziekanat nr 2 (pok nr 8, tel: 42 664 66 35, e-mail: dziekanatlodz@san.edu.pl):

 • Psychologia
 • Pedagogika i Resocjalizacja
 • Filologia angielska
 • Filologia japońska
 • Socjologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Administracja
 • Prawo
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Informatyka
 • Geodezja i kartografia
 • Grafika
 • Optometria
Wpłata pierwszego czesnego

Opłaty związane z czesnym na studia wpłacane są na:

 • indywidualny nr subkonta przekazany w platformie rekrutacyjnej, po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line oraz wskazany w § 6 umowy o warunkach odpłatności za studia

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Stypendia

Szanowni Studenci,

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2021/2022 należy składać w terminie od 28.09.2021 r. do 18.10.2021 r.

Wniosek należy wypełnić najpierw w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Sienkiewicza 9:
 

 • stypendium rektora i dla osób niepełnosprawnych - pokój nr 18,
 • stypendium socjalne i zapomoga - pokój nr 17

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt:

e-mail: stypendia@san.edu.pl 
tel.: 42 664 66 37

 

Dokumenty do pobrania:

Stypendium Rektora

Stypendium dla osób niepełnosprawnych (do wniosku dołączmy ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

Stypendium socjalne i zapomoga