Powrót

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPOŁECZNEJ AKADEMI NAUK

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPOŁECZNEJ AKADEMI NAUK

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

Poniższe zasady wprowadza się w trosce o bezpieczeństwo osób studiujących i pracujących w Społecznej Akademii Nauk.