Powrót

Dokumenty i formularze do pobrania

Logowanie


Dostęp do tej części serwisu jest dozwolony tylko dla studentów SAN Łódź i wymaga zalogowania.


LOGOWANIE DLA STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH NUMER ALBUMU:
Login: numer indeksu
Hasło: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p

LOGOWANIE DLA NOWYCH STUDENTÓW BEZ NUMERU ALBUMU:
Login: pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko np.: Jan Kowalski (w loginie należy wpisać JKowalski)
Hasło: pięć ostatnich cyfr numeru PESEL

LOGOWANIE DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW:
Login: pierwsze litery imienia i całe nazwisko
Hasło dla obcokrajowców: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia
Logowanie