Aktualności

Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń - nowe studia podyplomowe

« wróć

Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach, w których stawia się na gospodarkę innowacyjną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Wiedza o dynamicznie zmieniającym się rynku pracy pozwoliła nam na stworzenie kierunku, który pozwoli słuchaczom na zwiększenie swoich kompetencji  zawodowych zgodnie z wymogami nieustannie zmieniającego się rynku pracy, a osobom poszukującym  lub planującym zmianę miejsca zatrudnienia znalezienie pracy w obszarach szczególnie przez nie pożądanych.

W związku z powyższym, działania podjęte przez Społeczną Akademię Nauk i AD INFO Sp. z o.o. wychodzą naprzeciw potrzebom pracodawców, łącząc wiedzę i doświadczenie i tym samym wpisując się w ten sposób w innowacyjne działania zalecane przez Komisję Europejską. Proponowane studia podyplomowe to krok w stronę studentów, pracowników sektora bezpieczeństwa, menedżerów oraz osób działających  w innych branżach zwiększający ich wiedzę oraz praktyczne umiejętności zgodnie z trendami panującymi na współczesnym rynku pracy. 

Roczna nauka na studiach podyplomowych Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń to połączenie zajęć warsztatowych z zakresu IT z zajęciami rozwijającymi kompetencje z zakresu ochrony osób, mienia oraz danych osobowych w firmach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz w innych instytucjach. Zajęcia  prowadzą wykładowcy  ze Społecznej Akademii Nauk, firm działających w sektorze bezpieczeństwa  oraz doświadczeni praktycy z AD INFO Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanego kierunku znajdują się w załączonym pliku.