Aktualności

Społeczna Akademia Nauk – otwiera Akcelerator start-up’ów

« wróć

Kierując się hasłem: "Lider kształcenia praktycznego" Społeczna Akademia Nauk uruchomiła Akcelerator start-up’ów. Działalność Akceleratora skierowana będzie do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Społecznej Akademii Nauk i pozwoli na zrealizowane w praktyce biznesowych pomysłów.   

Okres studiów to nie tylko czas na zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także szansa na realizację marzeń biznesowych. Studenci Społecznej Akademii Nauk zyskali właśnie możliwość wdrożenia w życie własnych pomysłów. Utworzenie Akceleratora start-up'ów ma celu wsparcie pomysłów biznesowych studentów i nadanie im realnego rynkowego znaczenia. Dzięki konsultacjom ekspertów studenci mają możliwość sprawdzenia swojego pomysłu na prowadzenie, lub rozwój działalności gospodarczej – mówi prof. Maciej Dębski dyrektor zarządzający SAN w Warszawie.

Przedstawiciele Rady Biznesu SAN często zwracali uwagę na praktyczny charakter zajęć oraz pomysły studentów, dlatego słusznie władze uczelni zdecydowały się wpierać młodych ludzi w ich praktycznym kształceniu – wskazuje Miron Maicki, przewodniczący Rady Biznesu SAN.

 

 

W akceleracji mogą wziąć udział studenci i absolwenci SAN wszystkich kierunków, a także zespoły studenckie. W ramach wsparcia studenci otrzymają konsultacje eksperckie modelu biznesowego i działań marketingowych, a także pomoc przy założeniu działalności gospodarczej i stworzeniu biznesplanu – mówi dr Antoni Kolek, dyrektor Akademickiego Biura Karier SAN.

dr Antoni Kolek, dyrektor Akademickiego Biura Karier SAN

Więcej informacji na stronie www.abk.san.edu.pl
Aby umówić się na sesję akceleracyjną należy przesłać zgłoszenie zawierające opis pomysłu oraz plan rozwoju biznesu na adres: abk@san.edu.pl