Aktualności

« wróć

SAN znów najlepsza w Łodzi - Ranking Perspektyw 2021

Po raz 22. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Czasopismo co roku wyłania placówki, które kształcą studentów na najwyższym poziomie. Ranking jest zarazem cenną wskazówką dla młodych ludzi stojących przed wyborem uczelni i kierunku studiów podczas rekrutacji na studia. To także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ogłoszonym 22 czerwca br. Rankingu, Społeczna Akademia Nauk zajęła 1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych oraz 10. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych będąc w czołówce najlepszych szkół wyższych w kraju.

SAN w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce

Uczelnia zajęła również wysokie miejsca w kilku kategoriach rankingowych.

SAN jest na: 

 • 1. miejscu w województwie łódzkim wśród Uczelni niepublicznych
 • 4. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii programy studiów prowadzone w języku obcym
 • 10. miejscu w Polsce w Rankingu Uczelni niepublicznych
 • czołowym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie

SAN to wysoki poziom edukacji i prestiż

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Blisko 30-letnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia. 

Najwyżej cenione zestawienie polskich uczelni publicznych i niepublicznych

Ranking „Perspektyw” od 22 lat jest najwyżej cenionym zestawieniem polskich uczelni publicznych i niepublicznych. W rankingu uwzględniane są kryteria takie jak:

 • prestiż uczelni (mierzony przez kadrę akademicką i uznanie międzynarodowe – waga 12%),
 • kariery absolwentów (w tym zarobki i liczba zatrudnionych – 12%),
 • innowacyjność (patenty i prawa ochronne w Polsce i na świecie – 8%),
 • potencjał naukowy kadry (ocena parametryczna, kwalifikacje akademików, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie – 15%),
 • efektywność naukowa (pozyskiwanie grantów, rozwój kadry, nadane stopnie, publikacje – 28%),
 • warunki kształcenia (kompetencje wykładowców, akredytacje – 10%),
 • umiędzynarodowienie (programy w językach obcych, studenci i wykładowcy z zagranicy, współpraca z zagranicznymi ośrodkami, wymiana studencka i akademicka, wielokulturowość – 15%).