Aktualności

SAN znów najlepsza w Łodzi!

« wróć

W ogłoszonym 12 czerwca Rankingu „Perspektywy 2017” Społeczna Akademia Nauk zajęła 1 miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych. Akademia jest też na 5 miejscu wśród wszystkich niepublicznych uczelni akademickich w Polsce.

Uczelnia zajęła również wysokie miejsca w kilku kategoriach rankingowych. SAN jest na 1 miejscu w województwie łódzkim w kategorii "Innowacyjność oraz na 5 miejscu w kategorii „Umiędzynarodowienie” wśród wszystkich uczelni z całej Polski.

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.