Aktualności

SAN z Dyplomem Rekomendacyjnym na rok 2018

« wróć

Społeczna Akademia Nauk z Dyplomem Rekomendacyjnym przyznawanym przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl

15 grudnia 2017 roku w Sangate Hotel Airport odbyło się spotkanie wigilijne członków i przyjaciół Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług (MZHPiU). Zebranych gości powitał Prezes Przedsiębiorcy.pl i MZHPiU - Robert Składowski. W swoim przemówieniu podsumował działalność organizacji w roku 2017 i zarysował plany na najbliższą przyszłość.

Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy rekomendacyjne na rok 2018, w tym również dla Społecznej Akademii Nauk. W imieniu Władz Uczelni Dyplom z rąk Prezesa Izby Handlowo–Przemysłowej Polska–Azja Janusza Piechocińskiego odebrał Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Grudniowe spotkanie dało nam możliwość wymiany doświadczeń z największymi polskimi przedsiębiorstwami oraz umożliwiło nawiązanie wstępnej współpracy m.in. w zakresie realizacji badań naukowych, praktyk i staży dla studentów, czy też wspólnej organizacji konferencji naukowych oraz warsztatów dydaktycznych.