Aktualności

SAN uhonorowana tytułem "Afirmator Ruchu Innowacyjnego"

« wróć

08 czerwca 2017 r. prof. dr hab. Roman Patora, Rektor SAN odebrał przyznane Uczelni wyróżnienie „Afirmator Ruchu Innowacyjnego”. Po raz 31. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Partnerami zorganizowało Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017. Uroczystość miała charakter wyjątkowego spotkania ze względu na liczny udział dyrektorów szkół, prezesów firm przemysłowych i usługowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, uzdolnionych uczniów i nauczycieli.

Celem Podsumowania Ruchu Innowacyjnego było przedstawienie efektów procesu kształcenia. Podczas spotkania zaprezentowano dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach i placówkach oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyróżniono najbardziej kreatywne i aktywne placówki oświatowe, a także przedsiębiorstwa, w których łódzka młodzież poznaje nowe trendy, techniki i technologie. Bardzo ważna dla środowiska edukacyjnego uroczystość przyczyniła się do tworzenia dobrego klimatu dla wdrażania zmian w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

Wnioski o przyznanie tytułów i certyfikatów rozpatruje specjalnie powoływana Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczącą jest Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii. Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, to okazja do przekazania jej uczestnikom ważnych publikacji prezentujących nowatorstwo pedagogiczne.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji zostało objęte patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.


Fot. Anna Gnatkowska / Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego