Aktualności

SAN uczelnią liderów

« wróć

Po raz kolejny Społeczna Akademia Nauk została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczelniom, które cechują wartościowe oferty, najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, takich, które wspierają edukację praktyczną studentów i wykazują się szerokim zakresem współpracy ze środowiskiem i biznesowym.

28 czerwca br. w historycznej Sali im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów”, w kolejnej edycji Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Już po raz ósmy rektorzy, kanclerze i dziekani reprezentujący uczelnie z całej Polski odebrali dokumenty potwierdzające pozytywny wynik środowiskowego postępowania akredytacyjnego, w którym oceniano m.in. efektywność i skuteczność szkół wyższych w dziedzinie kształcenia praktycznego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Certyfikatem „Uczelnia Liderów” wyróżnione zostały, zarówno państwowe wyższe szkoły zawodowe i szkoły wyższe niepubliczne.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego i wdrażających oryginalne, nietuzinkowe projekty w zakresie współpracy z pracodawcami. Program „Uczelnia Liderów” odbywa się corocznie od 2011 roku. Podsumowanie poszczególnych edycji Programu ma miejsce zawsze na przełomie czerwca i lipca podczas uroczystej Gali Finałowej. W tym roku, już po raz trzeci, odbyła się ona w Pałacu Staszica w Warszawie – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. W Gali wzięli udział przedstawiciele władz nagrodzonych uczelni, reprezentanci środowisk gospodarczych, mediów i organizacji pozarządowych działających w sferze szkolnictwa wyższego.

– Pozytywny wynik certyfikacji to efekt najwyższej oceny dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych wyróżnionych uczelni bądź wydziałów, ukierunkowanych na kształcenie zgodne z oczekiwaniami pracodawców, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Już po raz kolejny w Konkursie „Uczelnia Liderów” wskazujemy i nagradzamy instytucje akademickie wyróżniające się na edukacyjnej mapie Polski nie tylko najwyższą jakością kształcenia, ale również kreatywnością, innowacyjnością i nowatorstwem w realizowaniu misji społecznej i budowaniu kapitału intelektualnego dla potrzeb współczesnej gospodarki. Czujemy się zaszczyceni, że możemy gratulować przyznania certyfikatu „Uczelnia Liderów” wielu znakomitym polskim uczelniom i wydziałom – dodaje Grażyna Kaczmarczyk.

Uczestników Konkursu „Uczelnia Liderów” oceniła Komisja Ekspercka złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia, zarządzania wiedzą, zarządzania szkolnictwem wyższym oraz marketingu edukacyjnego. Komisji przewodniczył prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Społeczną Akademię Nauk na Gali "Uczelnia Liderów" reprezentował Prof. Marek Kucharski. 


Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego