Aktualności

SAN uczelnią liderów

« wróć

Po raz kolejny Społeczna Akademia Nauk została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczelniom, które cechują wartościowe oferty, najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, takich, które wspierają edukację praktyczną studentów i wykazują się szerokim zakresem współpracy ze środowiskiem i biznesowym.

14 czerwca br. w historycznej Sali im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów”, w kolejnej edycji Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Już po raz siódmy rektorzy, kanclerze i dziekani reprezentujący uczelnie z całej Polski odebrali dokumenty potwierdzające pozytywny wynik środowiskowego postępowania akredytacyjnego, w którym oceniano m.in. efektywność i skuteczność szkół wyższych w dziedzinie kształcenia praktycznego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tym roku certyfikatem „Uczelnia Liderów” wyróżniono 22 uczelnie, w tym uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe i szkoły wyższe niepubliczne.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego i wdrażających oryginalne, nietuzinkowe projekty w zakresie współpracy z pracodawcami. Program „Uczelnia Liderów” odbywa się corocznie od 2011 roku. Podsumowanie poszczególnych edycji Programu ma miejsce zawsze na przełomie czerwca i lipca podczas uroczystej Gali Finałowej. W tym roku, już po raz drugi, odbyła się ona w Pałacu Staszica w Warszawie – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. W Gali wzięli udział przedstawiciele władz nagrodzonych uczelni, reprezentanci środowisk gospodarczych, mediów i organizacji pozarządowych działających w sferze szkolnictwa wyższego.

Przyszłość naszych absolwentów będzie wyznacznikiem przyszłości uniwersytetu. Cokolwiek dzieje się na uniwersytetach dzisiaj, jutro znajdzie swoje odbicie w społeczeństwie i świecie. W świetle tego stwierdzenia oczywiste wydaje się, że wyzwania współczesnej gospodarki i sytuacja absolwentów na rynku pracy w pełni uzasadniają ukierunkowywanie kształcenia akademickiego w stronę studiów praktycznych. W okresie, gdy przejście między edukacją a zatrudnieniem jest stosunkowo płynne, co potwierdzają np. niskie wskaźniki bezrobocia absolwentów, słabną naciski na upraktycznianie kształcenia. Gdy jednak sytuacja pogarsza się i podaż absolwentów z wykształceniem wyższym wzrasta, uczelnie znajdują się pod silnym naciskiem otoczenia, które oczekuje od nich odpowiedzi na zewnętrzne wyzwania, w tym zwłaszcza edukowania dla rynku pracy. Opinia publiczna oczekuje współpracy na linii uczelnie – pracodawcy, zarówno w zakresie wspólnego projektowania i akceptowania kierunków studiów, jak i współtworzenia ważnych elementów kształcenia uniwersyteckiego, takich jak praktyki czy zajęcia realizowane w autentycznym środowisku zawodowym, np. bezpośrednio u pracodawcy. W Konkursie „Uczelnia Liderów” wyróżniamy szkoły wyższe, które są pod tym względem liderami w skali kraju – przekonywała podczas Gali Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

– W Programie „Uczelnia Liderów” założyliśmy, że będziemy wskazywać i nagradzać szkoły wyższe kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów świetnie radzących sobie na rynku pracy. Będziemy nagradzać uczelnie, które respektują prawa rynkowej ekonomii, ale jednocześnie nie zgadzające się na to, by ekonomia była jedynym regulatorem życia uniwersyteckiego i społecznego. Sądzę, że w tym roku zadanie to po raz kolejny udało nam się zrealizować. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiają do szkół wyższych stawiających na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną, misyjność. Gratuluję, że znaleźli się Państwo w tym gronie – wielu z Państwa już po raz kolejny, bywa, że po raz siódmy z rzędu – mówiła do laureatów prezes zarządu Fundacji.

Uczestników Konkursu „Uczelnia Liderów” oceniła Komisja Ekspercka złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia, zarządzania wiedzą, zarządzania szkolnictwem wyższym oraz marketingu edukacyjnego. Komisji przewodniczył prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.


Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego