Aktualności

SAN podpisała porozumienie z Władzami Województwa Łódzkiego w zakresie kształcenia pielęgniarek

« wróć

09 czerwca 2017 roku Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stepień, Wicemarszałek Dariusz Klimczak oraz Rektor Społecznej Akademii Nauk prof. dr hab. Roman Patora podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie praktycznego kształcenia i zdobywania kompetencji zawodowych pielęgniarek.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcony średni personel medyczny, w porozumieniu z instytucjami medycznymi z Łodzi i Województwa Łódzkiego SAN zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem do MNiSW o nadanie uprawnień do prowadzenia stacjonarnych studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa. Utworzenie studiów na kierunku „Pielęgniarstwo” w przekonaniu SAN leży bowiem w głębokim, dobrze pojętym interesie społeczności lokalnej, odpowiada na ważny interes społeczny i w kontekście danych statystycznych i demograficznych, pozwala na rozwój i poprawę świadczonych usług medycznych.

Proponowany kierunek o praktycznym profilu kształcenia da możliwość regionalnego rozwoju instytucji ochrony zdrowia oraz pozwoli absolwentom na podejmowanie indywidualnych zadań zawodowych czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo”, w odpowiedzi na społeczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy, zostanie w procesie kształcenia wyposażony w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą poszanowanie i respektowanie jego praw, empatycznego, skutecznego postępowania i porozumiewania się z pacjentem. Kilkadziesiąt pielęgniarek, które każdego roku opuszczać będą mury uczelni – po praktykach i stażach odbywanych w placówkach medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego – choć w części wypełni kadrową lukę odczuwaną w wielu instytucjach medycznych.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, jako największa uczelnia niepubliczna w Polsce stale udoskonala swoją ofertę edukacyjną i w porozumieniu z pracodawcami doskonali programy kształcenia, uruchamia nowe profile specjalnościowe oraz otwiera nowe kierunki studiów, odpowiadające na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Podpisany list intencyjny w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę jakości usług medycznych oferowanych mieszkańcom Łodzi i Województwa Łódzkiego.