Aktualności

SAN podpisała porozumienie o współpracy ŁARR

« wróć

6 czerwca 2017 r. Społeczna Akademia Nauk podpisała porozumienie o współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 25 lat wspiera rozwój sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Dotacje unijne na rozwój firm, nowych technologii, specjalistyczne usługi doradcze, organizacja misji  i targów zagranicznych do najdynamiczniejszych krajów całego świata oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych do naszego regionu czynią z niej lidera wśród organów wsparcia biznesu w regionie.

W porozumieniu zadeklarowano współpracę w zakresie integracji środowiska gospodarczego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz promocji obu jednostek, polegającą m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych przez studentów Społecznej Akademii Nauk w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Współpraca będzie również obejmować konsultowanie programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów oraz organizację wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów) zgodnie z profilem działalności Uczelni i Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Podpisane porozumienie ma ułatwić studentom oraz już wykształconym absolwentom Uczelni rozwój zawodowy oraz wpływać korzystnie na tworzenie innowacyjnej gospodarki.