Aktualności

SAN na X Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

« wróć

Społeczna Akademia Nauk zaprasza na X Europejskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Łodzi w dniach 16-17 października 2017 roku. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.

W ramach Forum, SAN zaprasza na panel: "Kreatywna destrukcja systemu edukacji lub katastrofa na rynku pracy… czy biznes w Polsce ma przyszłość?" Brak realnej współpracy między szkołami i uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym jest coraz większym problemem w Polsce, pomimo podejmowanych w ostatnich latach aktywności z obydwu stron. Pracodawcy od dłuższego czasu narzekają na brak wykształconej kadry i ciągły niedobór pracowników, a mimo to rynek pracy w Polsce jest uważany za rynek pracownika. Jednocześnie, zarówno szkoły i uczelnie, jak i biznes, nie do końca radzą sobie z zainicjowaniem i podtrzymaniem wzajemnych relacji. Jeżeli edukacja i biznes nie będą nadążały za zmianami społecznymi i gospodarczymi, może to doprowadzić do załamania sytuacji na rynku pracy, czego pierwsze symptomy obserwujemy już dzisiaj. W ramach panelu spróbujemy określić kondycję szkolnictwa wyższego w Polsce oraz potrzeby i realne możliwości współpracy z biznesem, a także odpowiedzieć na wciąż aktualne pytania o możliwości synergii między nowoczesną edukacją a coraz bardziej wymagającą gospodarką. Czy w takiej sytuacji kreatywna destrukcja systemu edukacji może być jedyną szansą dla polskiego biznesu, a jeśli tak, to na czym powinna ona polegać?

Panel dyskusyjny odbędzie się podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Gospodarczego - 16.10.2017 roku w godzinach 18.00-19.30 (sala VELOUR). Partnerem panelu Społecznej Akademii Nauk są firma Fujitsu, Konfederacja LEWIATAN oraz Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej. 

Moderator panelu:
dr Grzegorz Mnich

Prelegenci: 
Piotr Jankowski - Dyrektor Zarządzający Globalnym Centrum Usług Fujitsu w Łodzi
Prof. UW dr hab. Jacek Męcina - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
dr Łukasz Prysiński - Wykładowca Clark University, Prodziekan, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Profesor nauk ekonomicznych, Społeczna Akademia Nauk

Szczegóły na: http://www.forum.lodzkie.pl