Aktualności

Ruszył nabór do II edycji stypendium dla humanistów

« wróć

Instytut De Republica uruchamia drugą edycję programu stypendialnego dla młodych humanistów. Na uczestników czeka wsparcie finansowe, cykl semestralnych spotkań oraz wyjazd na Szkołę Letnią. Zgłoś swój projekt – masz czas tylko do 20 listopada!

 

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny. Obejmuje kilka elementów:

  • realizację przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
  • comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto;
  • cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
  • Szkołę Letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
  • recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

 

Zapraszamy wszystkich studentów i twórców (do 35 r.ż.) zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką. Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA.

Uczestnicy, poza regularnym wsparciem finansowym, otrzymają możliwość udziału w wykładach oraz zamkniętych seminariach, w trakcie których wspólnie będą poznawać, a następnie poddawać krytyce idee i zjawiska kształtujące przemiany paradygmatu formy polskiej.

W trakcie dwóch semestrów będziemy eksplorować następujące obszary tematyczne:

  • CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?
  • FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?
  • LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?
  • WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Wyruszymy w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

 

W nowym roku wracamy do wieku, w którym urodził się i żył Joseph Conrad. Ten wybitny pisarz jest dla nas przede wszystkim jednym z pierwszych świadków i kronikarzy nowoczesnego świata. Więcej – Conrada postrzegamy jako wynalazcę języka zdolnego ten nowy świat opisać. Zadaniem Joseph Conrad Fellowship jest podążać tą samą ścieżką – poznawać nowe języki, narracje i kategorie opisu, testować je i dzięki temu lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM programu stypendialnego, zaś zdecydowanych na wzięcie udziału do wypełnienia oraz przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO