Aktualności

Relacja z Konferencji - Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!

« wróć

17 lutego 2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się certyfikowana konferencja dydaktyczna, dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec bezbronnych dzieci, w szczególności tych najmłodszych.

Konferencję otworzyli Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak i reprezentujący Rektora Społecznej Akademii Nauk prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski. Witając gości, wyrazili nadzieję, że spotkanie w SAN przyczyni się do tego, aby żadne dziecko nie doświadczyło przemocy ze strony najbliższych. Wśród zaproszonych gości był Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, Kurator Okręgowy – Mirosława Gumowska-Bubas, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego – Zbigniew Kręcisz i Zbigniew Osiciński, Prokuratur Okręgowy w Łodzi – Ewa Stęplewska oraz Prokurator Prokuratury Rejonowej w Łódź-Śródmieście – Renata Sikora, reprezentant Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ – Elżbieta Rosochacka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewa Kazanek, Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 – Krystyna Ulman oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Agnieszka Kałużna.

Konferencja SAN uzyskała patronat Rzecznika Praw Dziecka oraz Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi. W imieniu Rzecznika Praw Dziecka wystąpiła Sędzia Agnieszka Rękas, która omówiła projekty legislacyjne, mające na celu podniesienie kar dla sprawców przemocy wobec najmłodszych. Pani prof. dr hab. Jolanta Kopka – socjolog ze Społecznej Akademii Nauk przedstawiła rys historyczny przemocy wobec dzieci w aspekcie etycznym i socjologicznym, dr Waldemar Szymański z SAN omówił znaczenia terminologii i przedstawił kryteria dotyczące traktowania dziecka jako świadka w procesie karnym, natomiast działania Policji w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i współpracę międzyinstytucjonalną omówił mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji KMP w Łodzi.

Pani Anna Bartnicka – koordynator ds. przeciwdziałania przemocy z II Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zaprezentowała rolę pracownika socjalnego w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, dr Dorota Strzelczyk ze Społecznej Akademii Nauk przedstawiła, jak wielkie spustoszenia, w psychice dziecka wyrządza przemoc psychiczna, oparta na wyzwiskach, poniżaniu czy szantażu emocjonalnym oraz wskazywała na to, co dzieje się z dzieckiem, które jest w taki sposób traktowane przez rodziców. Następnie dr n.med Anna Smędra, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi scharakteryzowała tzw. ”Zespół dziecka maltretowanego” i wskazała miejsca na ciele dzieci, na których mogą pojawić się siniaki pod wpływem przypadkowego upadku, ale również miejsca na ciele, gdzie ślady takie pojawią się tylko pod wpływem przemocy fizycznej.

Po przerwie swoje wystąpienie miała p. sędzia Dorota Łopalewska, z Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa, która przedstawiła postępowanie rodzinne i opiekuńcze w przypadku przemocy wobec dzieci oraz wskazywała na aspekty prawne tych działań. Kolejnym prelegentem była pani prokurator Jolanta Urbaniak z Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, która omówiła środki karne, jakie zgodnie z prawem można zastosować wobec sprawców przemocy wobec dzieci. Następnie doświadczeniem ze swej pracy w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 podzieliły się panie Agata Szymańska i Ewelina Głogowska, które omówiły to, jaki wpływ na małe dzieci, mają zdarzenia traumatyczne w ich życiu i jaki to wpływ wywiera na późniejsze funkcjonowanie w placówce opiekuńczej. Prof. Grzegorz Ignatowski przeanalizował natomiast komunikaty medialne dotyczące przemocy wobec dzieci.

Konferencję podsumowali Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak i prof. dr hab. Adam Jaworski – Dyrektor Naukowy Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.