Rekrutacja 2019/2020

Nabór na rok akademicki 2019/2020 w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi prowadzony będzie
od 6 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które do Biura Rekrutacji dostarczą komplet dokumentów

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. 

Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.
Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji

Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór na rok akademicki 2019/2020:

 • Administracja – studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia I i II stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
 • Filologia angielska – studia I i II stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia
 • Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie i II stopnia
 • Geodezja i kartografia – studia I stopnia
 • Grafika: Grafika komputerowa - projektowanie gier i efektów specjalnych – studia I stopnia
 • Grafika: Grafika projektowa i multimedia – studia I stopnia
 • Informatyka – studia I i II stopnia
 • Kosmetologia– studia I i II stopnia
 • Japonistyka - studia I i II stopnia
 • Logistyka – studia I stopnia
 • Logistyka: Koordynator Poj. Autonomicznych – studia I stopnia
 • Nowe Media - studia I stopnia
 • Pedagogika – studia I i II stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna - studia I stopnia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie
 • Pielęgniarstwo - studia I stopnia
 • Praca socjalna - studia I stopnia
 • Prawo – studia jednolite magisterskie
 • Psychologia - studia jednolite magisterskie
 • Socjologia - studia I stopnia
 • Socjokryminologia – studia I stopnia
 • Zarządzanie – studia I i II stopnia 
 • Profile specjalnościowe na Zarządzaniu II stopnia:
  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes i profesjonalna komunikacja
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Profil Menadżerski
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia
    

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe: www.podyplomowe.san.edu.pl

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu

 • Clark University – studia Master
 • Studia MBA+Master