Rekrutacja 2018/2019

Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019 prowadzony będzie od 7 maja 2018 roku do 30 września 2018 roku. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które do Biura Rekrutacji dostarczą komplet dokumentów
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 prowadzona jest na następujące kierunki:

 • Administracja – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Architektura - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Dziennikarstwo – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Europeistyka*– studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Film i sztuki audiowizualne*– studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Filologia angielska – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne
  i niestacjonarne)
 • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne
  i niestacjonarne)
 • Geodezja i kartografia – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Grafika – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Informatyka – studia I (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne
  i niestacjonarne)
 • Japonistyka – studia I (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Koordynator Pojazdów Autonomicznych*– studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Kosmetologia – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne
  i niestacjonarne)
 • Logistyka – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Nowe Media* – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej– studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Pedagogika – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne
  i niestacjonarne)
 • Pedagogika resocjalizacyjna* - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Pedagogika specjalna - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Pielęgniarstwo - studia I stopnia (stacjonarne) NOWOŚĆ
 • Praca socjalna - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Prawo – studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Psychologia – studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Socjologia – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Socjokryminologia* – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne
  i niestacjonarne)
 • Profile na Zarządzaniu II stopnia:
  • Administracja i Zarządzanie Publiczne
  • E-biznes & Professional Communication
  • Logistyka w Zarządzaniu
  • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
  • Profil menedżerski
  • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zdrowie Publiczne – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe na www.podyplomowe.san.pl

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu

 • Clark University – studia Master
 • Studia MBA+Master

*Nauka odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na wybranym kierunku.