AKTUALNE PROMOCJE

- REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

1. Promocja 150 zł wpisowego

Promocja 150 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie od dn. 16.10.2018, zapłacisz tylko 150 zł wpisowego! (oszczędzasz 250 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line w tym okresie, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Promocja ograniczona czasowo. 

2. Promocje dla Absolwentów SAN

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk, przy zapisie na studia zwolnieni są z opłaty wpisowego (0 zł zamiast 400 zł). 

Dodatkowo dla absolwentów SAN z 2018 roku, którzy bronią się we wrześniu lub październiku - 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie na studia w dniu obrony pracy dyplomowej

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk, którzy ukończyli studia w 2018 roku i podchodzą do obrony pracy dyplomowej we wrześniu lub październiku, dodatkowo nie płacą opłaty rejestracyjnej przy pełnym zapisie na kolejne studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w dniu obrony. 

3. Promocja za płatność z góry za semestr/rok studiów

Jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 50 zł za każdy semestr.

Jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy rok.

Możesz dzięki temu dodatkowo oszczędzić:

 • 300 zł - dla studiów licencjackich
 • 350 zł - dla studiów inżynierskich (7-semestralnych)
 • 500 zł - dla studiów jednolitych magisterskich
 • 200 zł - dla studiów II stopnia (4-semestralnych) 
4. Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

 • 200 zł za pierwszą osobę
 • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.
Promocja obowiązuje do 30 września 2018 roku. 

5. 50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!

6. Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

7. Dni otwarte

Podczas wybranych Dni otwartych obowiązuje promocja 0 zł wpisowego - obejmuje wszystkie Dni Otwarte ogłoszone na stronie san.edu.pl, przy których zapisano informację o obowiązywaniu promocji.

8. Promocja dla powracających kandydatów z 2017 r.

Kandydacie, jeżeli dokonałeś zapisu na studia oraz uiściłeś opłaty kwalifikacyjne w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (poprzedni rok akademicki), ale zrezygnowałeś z podjęcia studiów pomimo uruchomienia kierunku to możesz zapisać się teraz na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie płacąc opłaty wpisowej. Oszczędzasz do 400 zł.

ARCHIWALNE PROMOCJE

1. Promocja 0 zł wpisowego

Do 30.06 zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, zapłacisz 0 zł wpisowego! (oszczędzasz 400 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji. UWAGA! Promocja jest ograniczona czasowo.


2. Promocja dla tegorocznych Maturzystów

Maturzysto, zapisując się teraz na wybrany kierunek studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, nie płacisz za rekrutację. Oszczędzasz do 1000 zł:

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł
 • 300 zł (studia licencjackie) / 500 zł (studia jednolite) - dodatkowa obniżka przy jednorazowej wpłacie za rok studiów (zniżka 100 zł za każdy rok)

Tegoroczni maturzyści (ze świadectwem dojrzałości wydanym dn. 3.07.2018), są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty wpisowego, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny online lub złożą formularz rekrutacyjny na studia w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi, a następnie dostarczą komplet wymaganych dokumentów w terminie do 8.07.2017.


3. Promocja dla tegorocznych Absolwentów

Absolwenci SAN z 2018 roku nie wnoszą opłaty rejestracyjnej oraz wpisowego (0 zł zamiast 500 zł), jeżeli zapiszą się na kolejne studia w SAN do 15.07.2018 r.


 4. Promocja 50 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dn. 31.07.2018, zapłacisz tylko 50 zł wpisowego! (oszczędzasz 350 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi w dn. 1-31 lipca 2018 r. włącznie lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line w tym okresie, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji.


 5. Promocja 70 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dn. 31.08.2018, zapłacisz tylko 70 zł wpisowego! (oszczędzasz 330 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi 
w dn. 1-31 sierpnia 2018 r. włącznie lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line w tym okresie, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji.


 6. Promocja 90 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dn. 15.09.2018, zapłacisz tylko 90 zł wpisowego! (oszczędzasz 310 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi 
w dn. 1-15 września 2018 r. włącznie lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line w tym okresie, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji.


7. Promocja dla Maturzystów

Uwaga! Promocja obowiązuje maturzystów poprawkowych!

Maturzysto, zapisując się teraz na wybrany kierunek studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, nie płacisz za rekrutację. Oszczędzasz do 1000 zł:

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł
 • 300 zł (studia licencjackie) / 500 zł (studia jednolite) - dodatkowa obniżka przy jednorazowej wpłacie za rok studiów (zniżka 100 zł za każdy rok)

Tegoroczni maturzyści poprawkowi (ze świadectwem dojrzałości wydanym dn. 11.09.2018), są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty wpisowego, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny online lub złożą formularz rekrutacyjny na studia w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi, a następnie dostarczą komplet wymaganych dokumentów w dniach 11-15.09.2018.


 8. Promocja 110 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dn. 30.09.2018, zapłacisz tylko 110 zł wpisowego! (oszczędzasz 290 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi 
w dn. 16-30 września 2018 r. włącznie lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line w tym okresie, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji.


 9. Promocja 130 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dn. 15.10.2018, zapłacisz tylko 130 zł wpisowego! (oszczędzasz 270 zł).

Aby skorzystać z promocji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi 
w dn. 1-15 października 2018 r. włącznie lub wypełnić formularz rekrutacyjny on-line w tym okresie, a następnie złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji.


 

 

Regulaminy promocji dostępne są w Biurach Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się.