Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata za legitymację elektroniczną - 17 zł

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe), opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja@san.edu.pl

WYSOKOŚĆ OPŁAT CZESNEGO W REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (I ROK STUDIÓW)

Administracja

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)
 • studia niestacjonarne: 300zł x 12 m-cy (3600zł)
Archtektura i urbanistyka

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 520zł x 12 m-cy (6240zł)
 • studia niestacjonarne: 470zł x 12 m-cy (5640zł)
Bezpieczeństwo narodowe

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 330zł x 12 m-cy (3960zł)
 • studia niestacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)

Studia II stopnia 

 • studia stacjonarne: 360zł x 12 m-cy (4320zł)
 • studia niestacjonarne: 330zł x 12 m-cy (3960zł) 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Nowe Media

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)
 • studia niestacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)
Film i sztuki audiowizualne

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 600zł x 12 m-cy (7200zł)
 • studia niestacjonarne: 500zł x 12 m-cy (6000zł)
Filologia angielska

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 420zł x 12 m-cy (5040zł)
 • studia niestacjonarne: 390zł x 12 m-cy (4680zł)

Studia II stopnia 

 • studia stacjonarne: 400zł x 12 m-cy (4800zł)
 • studia niestacjonarne: 390zł x 12 m-cy (4680zł)
Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
 • studia niestacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)
Fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie

 • studia stacjonarne: 480zł x 12 m-cy (5760zł)
 • studia niestacjonarne: 460zł x 12 m-cy (5520zł)

Studia II stopnia 

 • studia stacjonarne: 650zł x 12 m-cy (7800zł)
 • studia niestacjonarne: 600zł x 12 m-cy (7200zł) 
Geodezja i kartografia

Studia I stopnia (inżynierskie)

 • studia stacjonarne: 420zł x 12 m-cy (5040zł)
 • studia niestacjonarne: 420zł x 12 m-cy (5040zł)
Grafika

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne: 440zł x 12 m-cy (5280zł)
 • studia niestacjonarne: 440zł x 12 m-cy (5280zł)
Informatyka

Studia I stopnia (inżynierskie)

 • studia stacjonarne: 350zł x 12 m-cy (4200zł)
 • studia niestacjonarne: 350zł x 12 m-cy (4200zł)

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne: 400zł x 12 m-cy (4800zł)
 • studia niestacjonarne: 380zł x 12 m-cy (4560zł)

Studia II stopnia (3-semestralne)

 • studia stacjonarne: 400zł x 12 m-cy (4800zł)
 • studia niestacjonarne: 380zł x 12 m-cy (4560zł)
Japonistyka

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 450zł x 12 m-cy (5400zł)
 • studia niestacjonarne: 450zł x 12 m-cy (5400zł)

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne: 490zł x 12 m-cy (5880zł)
 • studia niestacjonarne: 450zł x 12 m-cy (5400zł)
Kosmetologia

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 450zł x 12 m-cy (5400zł)
 • studia niestacjonarne: 420zł x 12 m-cy (5040zł)

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne: 450zł x 12 m-cy (5400zł)
 • studia niestacjonarne: 400zł x 12 m-cy (4800zł) 
Logistyka

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 360zł x 12 m-cy (4320zł)

 • studia niestacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
Pedagogika, Resocjalizacja

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
 • studia niestacjonarne: 310zł x 12 m-cy (3720zł)

Studia II stopnia 

 • studia stacjonarne: 360zł x 12 m-cy (4320zł)
 • studia niestacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł) 

 

Pedagogika specjalna

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 310zł x 12 m-cy (3720zł)
 • studia niestacjonarne: 280zł x 12 m-cy (3360zł)
Pielęgniarstwo

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 410zł x 12 m-cy (4920zł)
Praca socjalna

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
 • studia niestacjonarne: 310zł x 12 m-cy (3720zł)

 

Prawo

Studia jednolite magisterskie

 • studia stacjonarne: 480zł x 12 m-cy (5760zł)
 • studia niestacjonarne: 420zł x 12 m-cy (5040zł)
Psychologia

Studia jednolite magisterskie

 • studia stacjonarne: 480zł x 12 m-cy (5760zł)
 • studia niestacjonarne: 420zł x 12 m-cy (5040zł)

 

Socjologia, Socjokryminologia

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
 • studia niestacjonarne: 310zł x 12 m-cy (3720zł)
Stosunki międzynarodowe

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne: 350zł x 12 m-cy (4200zł)
 • studia niestacjonarne: 290zł x 12 m-cy (3480zł)

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne: 380zł x 12 m-cy (4560zł)
 • studia niestacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł) 
Turystyka i rekreacja

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne: 390zł x 12 m-cy (4680zł)
 • studia niestacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
Zarządzanie

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
 • studia niestacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)

Studia II stopnia

 • studia stacjonarne: 380zł x 12 m-cy (4560zł)
 • studia niestacjonarne: 350zł x 12 m-cy (4200zł) 
Zdrowie publiczne

Studia I stopnia

 • studia stacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)
 • studia niestacjonarne: 300zł x 12 m-cy (3600zł)