Powrót

Informacje organizacyjne

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

STUDIA STACJONARNE:

I semestr /zimowy/ 

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2018 roku do 9 lutego 2019 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2018 r. i trwają do 27 stycznia 2019 r.
 3. Dni Rektorskie –2 listopad 2018 r,
 4. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 11 lutego do 24 lutego  2019 r.

II semestr /letni/

 1. Semestr letni trwa od 18 lutego do 30 września 2019 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 18 lutego 2019 r. i trwają do 9 czerwca 2019 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 18 do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Dni Rektorskie –2 maj 2019 r.
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 10 czerwca do 23 czerwca 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 16 do 30 września 2019  


Od 24 czerwca do  15 września 2019 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki.

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH

 

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Zjazdy A  Zjazdy B Zjazdy A  Zjazdy B
 1. 6/7.X  1. 13/14.X  1. 2/3.III  1. 9/10.III
 2. 20/21.X  2. 27/28.X  2. 16/17.III  2. 23/24.III
 3. 3/4.XI  3. 17/18.XI  3. 30/31.III  3. 6/7.IV
 4. 24/25.XI  4. 1/2.XII  4. 13/14.IV  4. 27/28.IV
 5. 8/9.XII
 5. 15/16.XII  5. 4/5.V  5. 11/12.V
 6. 22/23.XII  6. 12/13.I  6. 18/19.V  6. 25/26.V
 7. 19/20.I  7. 26/27.I  7. 1/2.VI  7. 8/9.VI
 8. 2/3.II  8. 9/10.II  8. 15/16.VI  8. 22/23.VI
 9. 16/17.II (E)  9. 16/17.II (E)  9. 29/30.VI (E)  9. 29/30.VI (E)
10. 23/24.II (E) 10. 23/24.II (E) 10. 6/7.VII (E) 10. 6/7.VII (E)
11. 18.II-3.III (P) 11. 18.II-3.III (P) 11. 16-30.IX (P)
 11. 16-30.IX (P)

 

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie– licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające,
 • Logistyka - licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia- inżynierskie,
 • Administracja –licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie,                   
 • Fizjoterapia – magisterskie uzupełniające,  
 • Zdrowie Publiczne –licencjackie,            
 • Psychologia – jednolite (II ,IV,V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie, magisterskie uzupełniające,   
 • Socjologia- licencjackie,
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające.

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie– magisterskie uzupełniające,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające,
 • Fizjoterapia – licencjackie, jednolite magisterskie,  
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,           
 • Grafika – licencjackie,   
 • Psychologia – jednolite ( I i III rok),
 • Dziennikarstwo –licencjackie.

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

Studia stacjonarne (dzienne):

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych w której zajęcia odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach między 9:00 a 15:45 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty i niedziele (z reguły co dwa tygodnie).
Liczba zjazdów w semestrze: 10 
Zajęcia odbywają się w godzinach między 8:00 a 20:00 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia – studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.

Czas trwania:

 • licencjackie – 6 semestrów (3 lata)
 • inżynierskie – 7 semestrów (3,5 roku)
Studia II stopnia – magisterskie

Studia drugiego stopnia– studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 4 semestry (2 lata)
 • 3 semestry (1,5 roku), tylko dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunkach informatyka oraz geodezja i kartografia.
Studia jednolite magisterskie

Studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 10 semestrów (5 lat)
Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynkach:

 • ul. Kilińskiego 98, 109 i ul. Sienkiewicza 46 – zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, geodezja i kartografia, informatyka, pedagogika, prawo, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.
 • ul. Gdańska 121 – fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne.
 • ul. Tokarzewskiego 2 – grafika, psychologia, socjologia, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, architektura.
Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który dla każdego kierunku jest publikowany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze w zakładce „Strefa Studenta”.

Zjazdy A i zjazdy B

Studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 zostali podzieleni na dwa zjazdy (A i B), które odbywają się naprzemiennie.

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie– licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające,
 • Logistyka - licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia- inżynierskie,
 • Administracja –licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie,                   
 • Fizjoterapia – magisterskie uzupełniające,  
 • Zdrowie Publiczne –licencjackie,            
 • Psychologia – jednolite (II ,IV,V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie, magisterskie uzupełniające,   
 • Socjologia- licencjackie,
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające.

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie– magisterskie uzupełniające,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające,
 • Fizjoterapia – licencjackie, jednolite magisterskie,  
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,           
 • Grafika – licencjackie,   
 • Psychologia – jednolite ( I i III rok),
 • Dziennikarstwo –licencjackie.

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

Dodatkowe informacje

Legitymacja studencka

Każdy student otrzymuje legitymację studencką, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zniżek ustawowych oraz innych zniżek dla studentów SAN.
Można ją odebrać w odpowiednim dla swojego kierunku Dziekanacie (budynek przy ul. Sienkiewicza 9).

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie kierunkowym. 

Język obcy

Na każdym kierunku studiów prowadzone są zajęcia z języka obcego w formie lektoratu lub online.
Język wybierany jest na początku roku akademickiego za pośrednictwem platformy www.multi.spoleczna.pl/ 

Języki do wyboru to: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski.

Zajęcia sportowe

Dla zainteresowanych studentów oferujemy szeroki zakres zajęć sportowych m.in. armwrestling, siatkówkę, futsal, siłownię, sporty walki, ściankę wspinaczkową, waterpolo.
Na uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego czy Akademickich Mistrzostwach Polski.