Powrót

Informacje organizacyjne

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

STUDIA STACJONARNE:

I semestr (zimowy)

 1. Semestr zimowy trwa od 2 października 2017 roku do 9 lutego 2018 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października 2017 r. i trwają do 26 stycznia 2018 r.
 3. Dni Rektorskie –31 października 2017 r,
 4. Wakacje zimowe - od 23 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 12 lutego do 23 lutego  2018 r.

II semestr (letni)

 1. Semestr letni trwa od 19 lutego do 30 września 2018 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 19 lutego 2018 r. i trwają do 8 czerwca 2018 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
 4. Dni Rektorskie –2,4 maj 2018 r.
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 11 czerwca do 22 czerwca 2018 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 17 do 30 września 2018  


Od 26 czerwca do  8 września 2017 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki
 

STUDIA NIESTACJONARNE:

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
 Zjazdy A        Zjazdy B      Zjazdy A        Zjazdy B 
1. 30.IX/1.X 1. 7/8.X 1. 3/4.III 1. 10/11.III
2. 14/15.X 2. 21/22.X 2. 17/18.III 2.  24/25.III
3. 28/29.X 3. 4/5.XI 3. 7/8.IV 3.  14/15.IV
4. 18/19.XI 4. 25/26.XI 4. 21/22.IV 4.  28/29.IV
5. 2/3.XII 5. 9/10.XII 5. 5/6.V 5.  12/13.V
6. 16/17.XII 6. 13/14.I 6.  19/20.V 6.  26/27.V
7. 20/21.I 7. 27/28.I 7.  2/3.VI 7.  9/10.VI
8. 3/4.II 8. 10/11.II 8.  16/17.VI 8.  23/24.VI
9. 17/18.II (E) 9. 17/18.II (E) 9.  30.VI/1.VII (E) 9.  30.VI/1.VII (E)
10. 24/25.II (E) 10. 24/25.II (E) 10.  7/8.VII (E) 10.  7/8.VII (E)
P. 19 – 28.II P. 19 – 28.II P. 17 – 30.IX P.  17 – 30.IX

 

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie– licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające,
 • Logistyka - licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia- inżynierskie,
 • Administracja –licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie,                   
 • Fizjoterapia – magisterskie uzupełniające,  
 • Zdrowie Publiczne –licencjackie,            
 • Psychologia – jednolite (II ,IV,V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie, magisterskie uzupełniające,   
 • Socjologia- licencjackie,
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające.

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie– magisterskie uzupełniające,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające,
 • Fizjoterapia – licencjackie, jednolite magisterskie,  
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,           
 • Grafika – licencjackie,   
 • Psychologia – jednolite ( I i III rok),
 • Dziennikarstwo –licencjackie.

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

 

Studia stacjonarne (dzienne):

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych w której zajęcia odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach między 9:00 a 15:45 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty i niedziele (z reguły co dwa tygodnie).
Liczba zjazdów w semestrze: 10 
Zajęcia odbywają się w godzinach między 8:00 a 20:00 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia – studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.

Czas trwania:

 • licencjackie – 6 semestrów (3 lata)
 • inżynierskie – 7 semestrów (3,5 roku)
Studia II stopnia – magisterskie

Studia drugiego stopnia– studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 4 semestry (2 lata)
 • 3 semestry (1,5 roku), tylko dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunkach informatyka oraz geodezja i kartografia.
Studia jednolite magisterskie

Studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 10 semestrów (5 lat)
Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynkach:

 • ul. Kilińskiego 98, 109 i ul. Sienkiewicza 46 – zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, geodezja i kartografia, informatyka, pedagogika, prawo, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.
 • ul. Gdańska 121 – fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne.
 • ul. Tokarzewskiego 2 – grafika, psychologia, socjologia, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, architektura.
Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który dla każdego kierunku jest publikowany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze w zakładce „Strefa Studenta”.

Zjazdy A i zjazdy B

Studenci studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 zostali podzieleni na dwa zjazdy (A i B), które odbywają się naprzemiennie.

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie– licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające,
 • Logistyka - licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia- inżynierskie,
 • Administracja –licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie,                   
 • Fizjoterapia – magisterskie uzupełniające,  
 • Zdrowie Publiczne –licencjackie,            
 • Psychologia – jednolite (II ,IV,V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie, magisterskie uzupełniające,   
 • Socjologia- licencjackie,
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające.

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie– magisterskie uzupełniające,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające,
 • Fizjoterapia – licencjackie, jednolite magisterskie,  
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,           
 • Grafika – licencjackie,   
 • Psychologia – jednolite ( I i III rok),
 • Dziennikarstwo –licencjackie.

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

Dodatkowe informacje

Legitymacja studencka

Każdy student otrzymuje legitymację studencką, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zniżek ustawowych oraz innych zniżek dla studentów SAN.
Można ją odebrać w odpowiednim dla swojego kierunku Dziekanacie (budynek przy ul. Sienkiewicza 9).

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie kierunkowym od 30 września 2017 roku.

Język obcy

Na każdym kierunku studiów prowadzone są zajęcia z języka obcego w formie lektoratu lub online.
Język wybierany jest na początku roku akademickiego za pośrednictwem platformy www.multi.spoleczna.pl/ 

Języki do wyboru to: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski.

Zajęcia sportowe

Dla zainteresowanych studentów oferujemy szeroki zakres zajęć sportowych m.in. armwrestling, siatkówkę, futsal, siłownię, sporty walki, ściankę wspinaczkową, waterpolo.
Na uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego czy Akademickich Mistrzostwach Polski.