Dla Absolwenta SAN

Jesteś Absolwentem SAN?

Zostań z nami i skorzystaj z przygotowanego pakietu korzyści dla Absolwentów SAN w rekrutacji zimowej na semestr letni 2020/2021!

Dlaczego warto?

 • zyskujesz zniżki na studia magisterskie
 • korzystasz z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań
 • wybierasz sam, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne
 • podniesiesz swoje kompetencje językowe w ramach akademickich kursów języków obcych
 • studiujesz w dobrze Ci znanym środowisku akademickim
 • otrzymasz dyplom największej i najczęściej wybieranej niepublicznej uczelni w Polsce
PROMOCJA 0 ZŁ ZA REKRUTACJĘ

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego przez cały okres rekrutacji na semestr letni w roku akademickim 2020/2021. Absolwenci, którzy ukończyli studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w 2020 roku, zwolnieni są dodatkowo z opłaty rejestracyjnej, jeżeli do 31.01.2021 r. dokonają zapisu na studia.

Absolwenci SAN, którzy ukończyli studia w 2020 roku są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej oraz wpisowego*

 • 0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej do 31 stycznia

Absolwenci SAN z lat wcześniejszych**

 • 0 zł wpisowego do końca rekrutacji

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

Absolwenci SAN z 2020 roku przy zapisie na studia do 31 stycznia 2021 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

** Absolwenci SAN z lat wcześniejszych ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

OPŁATY CZESNEGO

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • miesięczny system ratalny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Oferta kontynuacji kształcenia w SAN

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Pedagogika
 • Zarządzanie

 

 

 

Profile na Zarządzaniu: 

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Business management
 • E-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Profil menedżerski
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Sprawdź zasady rekrutacji

 • Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się problemy techniczne, skontaktuj się z pracownikami Biura Rekrutacji, wysyłając e-mail na adres: pomoc.rekrutacja@san.edu.pl
 • W innych sprawach związanych z procesem rekrutacji kontaktuj się z Biurem telefonicznie
  tel.: 42 664 66 56/57 lub mailowo: rekrutacja@san.edu.pl