Dla Absolwenta SAN

Jesteś Absolwentem SAN?

Zostań z nami i skorzystaj z przygotowanego pakietu korzyści dla Absolwentów SAN w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022!

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SAN - nabór na semestr zimowy 2021/2022 jest w trakcie przygotowywania!

Oferta kontynuacji kształcenia w SAN

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia angielska
 • Informatyka
 • Pedagogika
 • Zarządzanie

 

 

Profile na Zarządzaniu: 

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Business management
 • E-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Menedżer organizacji (profil menedżerski)
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Sprawdź zasady rekrutacji

 • Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się problemy techniczne, skontaktuj się z pracownikami Biura Rekrutacji, wysyłając e-mail na adres: pomoc.rekrutacja@san.edu.pl
 • W innych sprawach związanych z procesem rekrutacji kontaktuj się z Biurem telefonicznie
  tel.: 42 664 66 56/57 lub mailowo: rekrutacja@san.edu.pl