Aktualności

Przedłużenie terminu zapisów! Szczepienia dla studentów fizjoterapii SAN

« wróć

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID–19 szczepienie społeczeństwa będzie przebiegać etapowo. Etap 0 zakłada szczepienie m.in. studentów kierunków medycznych. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione wszystkie ww. osoby, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Zainteresowanych szczepieniem studentów kierunku fizjoterapia prosimy o przekazanie na adres rejestracja@medkos.pl zgłoszenia z danymi personalnymi (imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał 1) i ich przekazanie do podmiotu leczniczego realizującego szczepienie. 

Zgodnie z komunikatem Resortu Zdrowia, osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Wobec konieczności niezwłocznego przekazania zgłoszeń do szpitali węzłowych, w których szczepienia będą realizowane prosimy przesłanie wiadomości do dnia 13.01.2021 r. do godz. 10.00. Wskazanie tak krótkiego terminu na zgłoszenie jest niezależne od Uczelni, bowiem jest determinowane ustaleniami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989.