Program „teaching and learning centre” dla nauczycieli akademickich Społecznej Akademii Nauk

Projekt wspófinansowany ze środków unii europejskiej w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.
Kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 596 800,00zł i obejmuje:

  • środki europejskie 502 983,04 zł co wynosi 84,28% wyd. kwal.
  • dotacja celowa 71 376,96 zł
  • wkład własny (środki prywatne): 22 440,00 zł 

Link informacyjny

Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Strona projektu: projekt.binf.san.edu.pl

Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych

Strona projektu: projekt.zdrowie.san.edu.pl

Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy

Strona projektu: prk-zarzadzanie.san.edu.pl

Rozwój kompetencji studentów i studentek Społecznej Akademii Nauk

Strona projektu: projekt.kompetencje.san.edu.pl


Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym.

Link: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Link: http://www.lodz.san.edu.pl/wgrane-pliki/ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

 


Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Zarządzanie informacją w procesie nauczania”

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Technologie mobilne w edukacji procesów komunikacji”

Link: „Technologie mobilne w edukacji procesów komunikacji”

21.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela”

28.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Kurs trenerski” (kurs ma na celu uzyskanie kompetencji trenerskich)

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z realizacją Projektu „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z  realizacją Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”
w ramach konkursu POWR.03.05.00-00-z227/17

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17