Aktualności

Porozumienie o współpracy SAN z Profe Studio

« wróć

Społeczna Akademia Nauk rozpoczęła współpracę ze Studiem Języków Obcych, Reklamy i Marketingu „Profe Studio”.

Obie strony zadeklarowały współdziałanie w zakresie wspierania procesu nauczania, organizacji wydarzeń naukowych oraz kursów, ze szczególnym uwzględnieniem kursów językowych oraz studiów podyplomowych.

Nawiązana została współpraca w zakresie organizowania praktyk oraz staży dla studentów SAN, konsultowania programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów oraz współpracy w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych w dziedzinach zarządzania, marketingu czy profilaktyki.

Porozumienie zostało podpisane przez Panią Anitę Żulicką (Profe Studio) oraz Pana Mirosława Olszewskiego - Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym Społecznej Akademii Nauk.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest organizacja wizyty studyjnej studentów SAN w Profe Studio  oraz wykładów i warsztatów praktycznych dotyczących marketingu i zarządzania, które są częścią projektu realizowanego przez Społeczną Akademię Nauk „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk”.