Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną GROMADA

« wróć

Społeczna Akademia Nauk na mocy podpisanego porozumienia o współpracy zyskała kolejnego cenionego Partnera – Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada. 

GROMADA od ponad 80 lat prowadzi działalność hotelarską i turystyczną w kraju i zagranicą. Oferuje profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej organizacji wystaw, kongresów i konferencji (catering, wycieczki przed - i pokonferencyjne). Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami z branży turystycznej w kraju i za granicą, m.in. z USA, Izraela, RPA, Niemiec, Rosji, Chorwacji, Hiszpanii itd.

OST Gromada jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in. Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki RP, Polskiego Zrzeszenia Hoteli, ASTA (amerykańskie stowarzyszenie biur turystycznych), ICCA (międzynarodowe stowarzyszenie organizatorów kongresów). Porozumienie o współpracy sygnowali: Prezes Zarządu OST Gromada - Krzysztof Moczulski oraz Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym Społecznej Akademii Nauk - Mirosław Olszewski.

Na mocy podpisanego porozumienia studenci oraz absolwenci Społecznej Akademii Nauk zyskali możliwość, m.in. udziału w wydarzeniach biznesowych organizowanych przez Partnera oraz odbycia praktyk i staży w wybranych placówkach turystycznych OST Gromada. Porozumienie ma także na celu ułatwienie pracownikom OST Gromada łączenia pracy zawodowej z edukacją na studiach I i II stopnia we wszystkich formach kształcenia oraz na studiach podyplomowych, a także uzyskania niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które zaowocują rozwojem ich kariery zawodowej.

Nawiązanie porozumienia z OST Gromada wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Uczelni, opartą na ścisłej współpracy z praktykami z otoczenia społeczno–gospodarczego.