Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy SAN i Instytutem Emerytalnym

« wróć

Staże i praktyki dla studentów, wspólne ustalanie tematów prac dyplomowych, tworzenie i opiniowanie nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizacja projektów naukowo-badawczych to główne cele porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2018 r. pomiędzy Społeczną Akademią Nauk i Instytutem Emerytalnym Sp. z o.o.

Sygnatariuszami porozumienia byli: Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego - Antoni Kolek oraz Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych SAN -Mirosław Olszewski.

Nowy Partner Uczelni to niezależny Think Tank skupiający ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem. Jego zadaniem jest podejmowanie wysokiej jakości badań we wszystkich dziedzinach związanych z zabezpieczeniem emerytalnym i długoterminowym oszczędzaniem, rozpowszechnianie wyników tych badań w debacie publicznej współtworzenie międzynarodowej sieci badaczy emerytur z różnych dyscyplin, a także doradztwo dla sektora rynkowego, pracodawców i władz publicznych.

Podpisane porozumienie, zakłada także współpracę w zakresie, m.in. prowadzenia wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce, wspólnej organizacji wydarzeń biznesowych i naukowych oraz udostępniania przez Partnerów wyników wykonanych przez siebie wybranych badań, analiz i ekspertyz w dziedzinach związanych z zabezpieczeniem emerytalnym i długoterminowym oszczędzaniem.

Społeczna Akademia Nauk wysoko ceni sobie  współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, gdyż jednym z jej głównych zadań jest praktyczne kształcenie studentów i wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą spełniali wymagania współczesnego rynku pracy, a nie byłoby to możliwe bez wykorzystania doświadczeń i wskazówek Partnerów w tym zakresie. Podpisane porozumienie to kolejny krok do tego, aby tę współpracę zacieśniać i rozwijać.