Aktualności

Porozumienie o współpracy NSZZ „Solidarność” PGE GiEK oraz SAN

« wróć

Miło nam poinformować, iż Społeczna Akademia Nauk na mocy podpisanego porozumienia o współpracy zyskała kolejnego, cenionego Partnera - Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A.

Porozumienie o współpracy sygnowali: Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Pan Wiktor Jędrychowski oraz Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym SAN Pan Mirosław Olszewski.

Podpisane Porozumienie ma na celu wzajemną współpracę w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych min. w dziedzinach: socjologii, zarządzania, ochrony środowiska, ekonomii, górnictwa i energetyki, administracji, rachunkowości i finansów, prawa oraz innych obszarów.

W porozumieniu zadeklarowano również  współpracę w zakresie organizowania praktyk oraz staży dla studentów SAN, konsultowania programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów oraz organizowania branżowych kursów i szkoleń.

Jednym z pierwszych efektów podpisanego porozumienia jest przygotowanie przez Społeczną Akademię Nauk specjalnej oferty studiów podyplomowych dla członków Związku obejmującej promocyjne wysokości opłat czesnego na wybranych kierunkach będących w programie Uczelni. Członkowie Związku będą mogli skorzystać z tej oferty w wybranym przez siebie wydziale Uczelni.