Aktualności

Podsumowanie prewencyjnej kampanii antyterrorystycznej

« wróć

W dniu 20 lutego została zakończona łódzka kampania szkoleniowo-profilaktyczna poświęcona zagrożeniom terrorystycznym. W konferencji naukowej i warsztatach edukacyjno-informacyjnych w Społecznej Akademii Nauk uczestniczyło ponad 400 osób.

Zakończyła się łódzka kampania informacyjno-edukacyjna powięcona współczesnym zagrożeniom terrorystycznym.  W dniu 20 lutego 2018 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz z Samodzielnego Podooddziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi, łódzcy strażacy i ratownicy medyczni przeprowadzili trzecią, i ostatnią w ramach kampanii, sesję warsztatów poświęconych zasadom postępowania w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego. W cyklu szkoleniowo-konwersatoryjnym uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych i kulturalnych, zarządcy i administratorzy sklepów wielkopowierzchniowych, kadra kierownicza łódzkich banków, agencji ochrony oraz organizatorzy imprez masowych.

Kampanię szkoleniową poprzedziła Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności - TERRORYZM”, będąca platformą wymiany najaktualniejszej wiedzy między naukowcami i praktykami o przyczynach terroryzmu, jego uwarunkowaniach społecznych, sposobach zapobiegania oraz możliwościach minimalizowania skutków ataku terrorystycznego. Pragnieniem organizatorów kampanii, łódzkich policjantów oraz kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi było wypracowanie zaleceń i rekomendacji dla funkcjonariuszy służb zajmujących się zwalczaniem terroryzmu, a także dla profilaktyków społecznych, zarządców i administratorów obiektów oraz pracowników ochrony.

W październikowej konferencji uczestniczyło 325 osób, a gośćmi wydarzenia byli: Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Olivier Ordas -  Attaché do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji. Obradom przewodniczyli: insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk.

Z warsztatów prowadzonych przez specjalistów z policji, straży pożarnej i ratowników medycznych, w trzech terminach, skorzystało łącznie 133 uczestników. Wnioski i rekomendacje podniesione w dyskusji przez uczestników szkolenia zostaną wykorzystane do udoskonalenia algorytmów działania służb ratowniczych.

Prelegentom szkolenia: nadkom. Krzysztofowi Mroziewiczowi, nadkom. Krzysztofowi Jarmuszowi, st. kpt. Jackowi Jaksonowi, kom. Katarzynie Szczęsnej, podkom. Przemysławowi Fenckiemu, Adamowi Stępce i Michałowi Wójcikowi, w dniu podsumowania kampanii podziękowali insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk.

Honorowymi patronami wydarzenia byli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Kampania została przeprowadzona pod patronem medialnym Łódzkiego Oddziału Telewizjo Polskiej oraz Miesięcznika Policja 997.